RELACIÓ DE CENTRES ADSCRITS

A EFECTES D’ESCOLARITZACIÓ PER A E.S.O.
– CEIP Científic Avel·lí Corma (12001861). Moncofa.
– CEIP Cervantes. Nules (12001940). Nules.
– CEIP Jaume I (12003432). Nules.
– CEIP Lope de Vega (12001964). Nules.
– CEIP Pius XII (12001976). Nules.
– CEIP Nou Pedro Alcázar (12007218). Nules.
A EFECTES ADMINISTRATIUS (EXPEDICIÓ DE CERTIFICATS D’IDIOMES)
– Centre Privat La nostra Senyora de la Consolació (12001952). Nules.
– Centre Privat FP Lucas Ros Consulting (12007796). Nules.
A EFECTES ADMINISTRATIUS (C. FORMATIUS D’FP)
– Centre Privat FP Lucas Ros Consulting (12007796). Nules.
A EFECTES DE LA PROVA D’ACCÉS A LA UNIVERSITAT
– Universitat Jaume I de Castelló. Castelló de la Plana.