Documentació i eines docents

FITXA PROFESSORAT NOUVINGUT
ℹ️ El professorat de nova incorporació al centre ha de fer lliurament de la següent fitxa de dades personals juntament amb la resta de documentació que en ella s’indica seguint les següents instruccions:

1.- Tant el formulari com la documentació adjunta ha d’enviar-se en format PDF i amb una grandària d’arxiu reduït (no s’acceptarà cap arxiu adjunt que no s’envie en aqueix format) a l’adreça de correu 12005601.secretaria@edu.gva.es, indicant en l’assumpte “Fitxa nou professorat – Nom Cognom Cognom”.

2.- Per a l’enviament de la documentació sol·licitada se suggereix la utilització d’un escàner tradicional. Si això no fora possible, recomanem aplicacions mòbils com CamScanner, que permeten l’ajust ràpid d’imatge i la seua posterior conversió a PDF. El tamany d’arxiu no ha de superar 1mb. Suggerim la utilització d’eines online como iLovePDF per a la reducció, compressió i edició d’arxius en PDF.

3.- En el cas de la fotografia de carnet, ha de ser a color, evitant enviar imatges retallades d’imatges de grup, estant de perfil o ‘de festa’. El format pot ser jpeg o png, i no ha de superar 1 mb de tamany d’arxiu. Suggerim, també, la utilització d’eines online com iLoveIMG per a la reducció, compressió i edició d’imatges.

📄 Podeu descarregar la fitxa per al professorat nouvingut fent clic ací.
PLATAFORMES TIC – PERSONAL DOCENT
ℹ️ El professorat té a la seua disposició un conjunt de plataformes TIC proporcionades per la Direcció General de Tecnologies de la Informació i les Telecomunicacions, que ha de conéixer i utilitzar com a eines pròpies de l’exercici com a docents.

🔗 ITACA (mòdul docent).
🔗 Identitat digital y correu electrònic corporatiu.
🔗 AULES.
🔗 OVIDOC (oficina virtual docent).
🔗 Consulta del rebut de nòmina.
🔗 Accés al SAI (suport i assistència informàtica, telèfon: 961207685).

📖 Manual del Módul Docent d’ITACA. Polsa ací.
📺 Videotutorial del Módul Docent d’ITACA. Polsa ací.
📖 Document-resum amb les plataformes TIC d’ús per al personal docent. Polsa ací.
PROTOCOL DE COMUNICACIÓ DE BAIXES MÈDIQUES
1.- Comunicació del fet a Direcció. Preferiblement mitjançant el correu corporatiu, enviant un correu electrònic a 12005601@edu.gva.es.
2.- Enviament del part o parts de baixa per correu electrònic a l’adreça 12005601@edu.gva.es.

ℹ️ Si sou funcionaris de carrera i aneu a la Seguretat Social recordeu que s’ha de tramitar a l’imprès de MUFACE. Si el part és de MUFACE, recordeu que al part es deu especificar en quina entitat mèdica es cursa la baixa (ADESLAS, ASISA, DKV, SEGURETAT SOCIAL, ETC.)
ℹ️ Si el part és de la Seguretat Social, atès que a la còpia de l’empresa no apareix el codi CIE, es gravarà igualment amb el codi general 2220 i serà la Inspecció Mèdica la que contacte amb el professorat.

⚠️ MOLT IMPORTANT:⚠️ recordem que l’enviament de documentació ha de respectar les indicacions generals descrites en aquest enllaç. No obstant, us recordem que els documents han de ser adjuntats en format PDF amb un tamany d’arxiu no superior a 2 Mb i han de ser anomenats correctament per a poder identificar-los amb la persona remitent (per exemple: baixa-nom-cognom, Part-1-nom-cognom…).

ℹ️ No és necessari portar les còpies en paper a secretaria.

Si no es compleixen aquests requisits mínims, no es tramitarà cap baixa fins que no s’esmene.