Departaments didàctics

ADMINISTRACIÓ

ANGLÉS

AGRÀRIA

ARTS PLÀSTIQUES

ECONOMIA

EDUCACIÓ FÍSICA

BIOLOGIA I GEOLOGIA

CASTELLÀ

CULTURA CLÀSSICA

FILOSOFIA

FÍSICA I QUÍMICA

FOL

FRANCÉS

GEOGRAFIA I HISTÒRIA

INFORMÀTICA

INSTAL·LACIÓ I MANTENIMENT

MATEMÀTIQUES

MÚSICA

ORIENTACIÓ

PRÀCTIQUES FORMATIVES

RELIGIÓ

SERVEIS A LA COMUNITAT

TECNOLOGIA

VALENCIÀ