Equip directiu

Directora
Asunción Ventura

Vicedirector
Ramón Mas

Cap d’estudis (ESO i Batxillerat)
Noelia Enguix

Cap d’estudis (Formació Professional)
Maria J. Expósito

Cap d’estudis (vesprada)
Mª Carmen Pardo

Secretària
Elena Baus

Sotsecretària
Rosa M. Martínez