Proves homologades – Nivell A2

PROVES HOMOLOGADES PER A LA OBTENCIÓ DEL NIVELL BÀSIC A2 D’ANGLÉS, FRANCÉS I ITALIÀ
❗❗ATENCIÓ❗❗: LLISTAT PROVISIONALS D’ADMESOS PER A LA REALITZACIÓ DE LES PROVES 2023. POLSA ACÍ PER A CONSULTAR-LOS.


PROVES HOMOLOGADES – CERTIFICAT DE NIVELL A2


Requisits de participació de l’alumnat:

Tindre setze anys, complits en l’any en què es realitza la prova i estar matriculat al mateix centre en què realitze la prova de l’idioma corresponent.


Període d’inscripció:

25 d’abril – 2 de maig de 2024 (ambdós inclosos).
Les persones interessades demanaran al seu professorat la sol·licitud d’inscripció. Una vegada omplida la sol·licitud, hauran de tornar-la al seu professor o professora.
Cal presentar una sol·licitud per a cada idioma.


Dates de realització de les proves escrites i previsió de les proves orals:


Italià: 6 de maig de 2024, a les 11:00 hores. Aquest mateix dia s’informarà del dia i hora per a la prova oral.


Anglés: 8 de maig de 2024, a les 11:00 hores. Aquest mateix dia s’informarà del dia i hora per a la prova oral.
La prova oral d’anglés podria realitzar-se en horari de vesprada.


Francés: 9 de maig de 2024, a les 11:00 hores. Aquest mateix dia s’informarà del dia i hora per a la prova oral.
La prova escrita de cada idioma durarà aproximadament dues hores i quinze minuts.


L’alumnat interessat podrà trobar la Guia de la persona candidata 2023-2024, així com models de les proves, a l’enllaç següent: http://www.ceice.gva.es/va/web/dgplgm/proves- homologades📄
COM SOL·LICITAR EL CERTIFICAT UNA VEGADA APROVAT L’EXAMEN?:

Una vegada finalitzades les proves i publicades les llistes d’alumnat APTE i NO APTE, es publicarà en aquesta mateixa web -i en el tauler d’anuncis de secretaria- el procediment i data per a efectuar el pagament de la taxa per a l’expedició del certificat corresponent. No obstant això, el procediment és molt similar al descrit en la web del nostre centre per a realitzar el pagament de taxes de sol·licitud de certificats acadèmics -en aquest cas, utilitzant la opció “Certificat (o petició de duplicat) Superació Nivell A2 (Marc Comú Europeu)” del Model 046 de la Generalitat Valenciana-.

🔗 Informació extreta de la pàgina web de Conselleria amb tota la informació sobre les proves homologades de nivell A2. Fes clic ací.