CALENDARI DE MATRÍCULA

(alumnat del procés d’admissió)

Curs 2024/2025


RESOLUCIÓ de 25 d’abril de 2024, del director general de Centres Docents, per la qual s’establix el calendari i es dicten instruccions respecte al procediment d’admissió de l’alumnat en els centres docents sostinguts amb fons públics de la Comunitat Valenciana que impartixen ensenyaments d’Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, i en els centres d’Educació Especial, per al curs 2024-2025. [2024/3667]


Una vegada publicades les llistes definitives de l’admissió d’alumnat a ESO o Batxillerat, si ha sigut admés en el procés, haurà de FORMALITZAR LA SEUA MATRÍCULA en les dates establides a continuació. L’alumnat de nova incorporació al centre cal recollir el sobre de matrícula a l’institut i presentar la documentació necessària a l’oficina de Secretaria.

En horari de 9.00 h a 13.00 h.

NivellDates de matrícula
ESODel 19 al 25 de juliol de 2023
BATXILLERATDel 24 al 28 de juliol de 2023