Beques Formació Professional Curs 23-24

L’alumnat que estiga cursant en l’any acadèmic 2023-24 algun dels ensenyaments que preveu esta convocatòria podrà optar a les subvencions per una d’estes modalitats:

a) Modalitat de Formació Professional Dual en administracions públiques.

Estan destinades a proporcionar una ajuda a l’alumnat que combine l’activitat formativa en el centre educatiu amb l’activitat en un centre de treball mitjançant el model de Formació Professional Dual en les administracions públiques del sector públic estatal, autonòmic, local o en universitats, així com ens autònoms.

b) Modalitat de Formació en Empreses allunyades del centre educatiu, Dual o Formació en Centres de Treball (FCT).

Estan destinades a proporcionar una ajuda a l’alumnat per a realitzar la Formació Professional Dual en empreses de la Comunitat Valenciana o de la resta de l’Estat, una vegada acreditada la necessitat de desplaçament per a adquirir les competències predeterminades en el lloc formatiu.

c) Modalitat de desplaçament.

Estan destinades a sufragar totalment o parcialment les despeses derivades de residència, transport i manutenció d’alumnat que curse cicles de Formació Professional en centres allunyats de la seua residència habitual.

Període de sol·licitud: del 25 de maig al 5 de juny

Podeu trobar informació en el següent web:

https://ceice.gva.es/va/web/formacion-profesional/subvencions-alumnat-fp

NORMATIVA:

2024_4682-2

Donació al centre de bancs i càmeres per l’AMPA

L’AMPA del nostre IES ha col·laborat en la adquisició de nous bancs per al pati i així poder disposar de més espai per fer classes a l’aire lliure.

També s’han adquirit e instal·lat càmeres de videovigilància per controlar les escales del centre, els finals dels corredors i la part de darrere dels barracons al pati.

Moltes gràcies a l’AMPA per aquesta col·laboració amb l’IES Mestre Ramon Esteve.

Admissió Cicles Formatius Curs 24-25

Ja estan disponibles les dates del procés d’admissió a tots els nivells de Formació Professional i els cursos d’especialització per al pròxim curs!

Del 24 de maig al 3 de juny de 2024.

Tots els tràmits els podreu realitzar en el web https://ceice.gva.es/va/web/formacion-profesional/admision-alumnado-en-ciclos-formativos

Enllaç al DOGV: https://dogv.gva.es/datos/2024/04/24/pdf/2024_3504.pdf

Més informació a Secretaria:

Proves Homologades A2 Anglés / Francés

L’alumnat interessat en participar en les proves homologades per a l’obtenció del certificat de nivell bàsic A2 de les llengües Anglés i Francés haurà de presentar la sol.licitud en secretaria, del 22 al 26 d’abril (inclosos).

Per a participar en les proves homologades del Nivell Bàsic serà requisit imprescindible que l’alumnat tinga, almenys, setze anys complits l’any natural en què es realitze la prova.

Les proves es realitzaran en el centre en les següents dates:

  • Anglés: 8 de maig de 2024, a les 11:00 hores.
  • Francés: 9 de maig de 2024, a les 11:00 hores.

Més informació:

https://ceice.gva.es/es/web/dgplgm/proves-homologades

Beques MEC Curs 2024-2025

PRESENTACIÓ BEQUES CURS 2024-2025

Aquest any s’ha avançat la convocatòria de les beques del Ministeri per al curs 2024-2025.

ES MOLT IMPORTANT FER LA SOL·LICITUD ENCARA QUE NO ES SÀPIGA EL NIVELL O EL QUE ES VAJA A ESTUDIAR EL PRÒXIM CURS.

El termini de presentació serà del  19 de març fins al 10 de maig, a les 15:00h.

Disposes de més informació a l’apartat corresponent de Secretaria:

Visita dels cicles formatius al Museu del Videojoc

El passat dijous 14 de desembre, els cicles formatius de la família d’informàtica i comunicacions visitàrem el museu del Videojoc a Ibi. Participàrem els cursos de 1r i 2n del Grau Mitjà de Sistemes Microinformàtics i Xarxes, 1r i 2n del Grau Superior de Desenvolupament d’Aplicacions Web i 2n d’FP Bàsica.

Allí gaudírem d’una xerrada sobre la història dels videjocs i visitàrem el museu de la retroinformàtica. També jugàrem a tota la col•lecció de màquines arcade i pinballs disponibles.