Admissió Cicles Formatius Curs 24-25

Ja estan disponibles les dates del procés d’admissió a tots els nivells de Formació Professional i els cursos d’especialització per al pròxim curs!

Del 24 de maig al 3 de juny de 2024.

Tots els tràmits els podreu realitzar en el web https://ceice.gva.es/va/web/formacion-profesional/admision-alumnado-en-ciclos-formativos

Enllaç al DOGV: https://dogv.gva.es/datos/2024/04/24/pdf/2024_3504.pdf

Més informació a Secretaria:

Proves Homologades A2 Anglés / Francés

L’alumnat interessat en participar en les proves homologades per a l’obtenció del certificat de nivell bàsic A2 de les llengües Anglés i Francés haurà de presentar la sol.licitud en secretaria, del 22 al 26 d’abril (inclosos).

Per a participar en les proves homologades del Nivell Bàsic serà requisit imprescindible que l’alumnat tinga, almenys, setze anys complits l’any natural en què es realitze la prova.

Les proves es realitzaran en el centre en les següents dates:

  • Anglés: 8 de maig de 2024, a les 11:00 hores.
  • Francés: 9 de maig de 2024, a les 11:00 hores.

Més informació:

https://ceice.gva.es/es/web/dgplgm/proves-homologades

Beques MEC Curs 2024-2025

PRESENTACIÓ BEQUES CURS 2024-2025

Aquest any s’ha avançat la convocatòria de les beques del Ministeri per al curs 2024-2025.

ES MOLT IMPORTANT FER LA SOL·LICITUD ENCARA QUE NO ES SÀPIGA EL NIVELL O EL QUE ES VAJA A ESTUDIAR EL PRÒXIM CURS.

El termini de presentació serà del  19 de març fins al 10 de maig, a les 15:00h.

Disposes de més informació a l’apartat corresponent de Secretaria:

Admissió Cicles Formatius Curs 23-24

Ja estan disponibles les dates del procés d’admissió a tots els nivells de Formació Professional i els cursos d’especialització per al pròxim curs!

Del 20 al 30 de maig.

Tots els tràmits els podreu realitzar en el web www.telematricula.es que molt prompte estarà activat.

Enllaç al DOGV: https://dogv.gva.es/datos/2023/03/27/pdf/2023_3097.pdf

Més informació a Secretaria:

Beques MEC Curs 2023-2024

NOVES DATES PRESENTACIÓ BEQUES CURS 2023-2024

Aquest any s’ha avançat la convocatòria de les beques del Ministeri per al curs 2023-2024.

ES MOLT IMPORTANT FER LA SOL·LICITUD ENCARA QUE NO ES SÀPIGA EL NIVELL O EL QUE ES VAJA A ESTUDIAR EL PRÒXIM CURS.

El termini de presentació serà del  27 de març fins al 17 de maig, a les 23:59h.

Disposes de més informació a l’apartat corresponent de Secretaria: