Pagament de taxes

OBTENCIÓ DE TÍTOLS I CERTIFICACIONS

BATXILLERAT I CICLES

Per a obtindre el títol de Batxillerat o de Técnic (cicles), s'han de realitzar els següents passos:

  1. Omplir l'imprés de sol·licitud d'expedició del títol.
  2. Fer el pagament de les taxes corresponents mijantçant l'aplicació de la GVA. Es pot fer al següent enllaç: Pagament obtenció títol de Batxillerat i Cicles
  3. Enviar l'imprés emplenat i el justificant del pagament a l'adreça electrònica 46023250@edu.gva.es. També es pot entregar de manera presencial.

Les taxes generals d'aquest any 2022 són:

Títol de Batxillerat Títol de Técnic Cicles Formatius
General Família Monoparental/Numerosa General Família Monoparental/Numerosa Especial General Família Monoparental/Numerosa General Família Monoparental/Numerosa Especial
40,81 € 20,41 € 0,00 € 18,89 € 9,45 € 0,00 €

L'alumnat pot sol·licitar l'expedició del seu títol en qualsevol moment al llarg de l'any.

CERTIFICACIONS ACADÈMIQUES

Per a obtindre certificacions acadèmiques i certificats a efectes de trasllats:

  1. Omplir l'imprés de sol·licitud d'expedició del títol.
  2. Fer el pagament de les taxes corresponents mijantçant l'aplicació de la GVA. Es pot fer al següent enllaç: Pagament certificacions acadèmiques i certificats a efectes de trasllats
  3. Enviar l'imprés emplenat i el justificant del pagament a l'adreça electrònica 46023250@edu.gva.es. També es pot entregar de manera presencial.

Les taxes d'aquest any 2022 són:

Certificacions acadèmiques
General Família Monoparental/Numerosa General Família Monoparental/Numerosa Especial
1,93 € 0,97 € 0,00 €

L'alumnat pot sol·licitar l'expedició del certificat en qualsevol moment al llarg de l'any.

TÍTOL A2

Per a obtindre el títol d'A2 d'idiomes:

  1. Omplir l'imprés de sol·licitud d'expedició del títol.
  2. Fer el pagament de les taxes corresponents mijantçant l'aplicació de la GVA. Es pot fer al següent enllaç: Pagament certificat superació nivell A2
  3. Enviar l'imprés emplenat i el justificant del pagament a l'adreça electrònica 46023250@edu.gva.es. També es pot entregar de manera presencial.

Les taxes d'aquest any 2022 són:

Títol Superació Nivell A2
General Família Monoparental/Numerosa General Família Monoparental/Numerosa Especial
12,60 € 6,30 € 0,00 €

L'alumnat pot sol·licitar l'expedició del títol en qualsevol moment al llarg de l'any.

L'expedició del títol original de graduat en Educació Secundària Obligatòria no està subjecta al pagament de taxes.

Per al posterior lliurament i retirada del títol, seguir les instruccions que es detallen al següent enllaç.