Batxillerat

El Batxillerat té com a finalitat la formació general dels alumnes i de les alumnes, així com la seva orientació i preparació per a aconseguir una maduresa intel·lectual i humana que els permeti integrar-se en la vida activa o continuar estudis superiors, tant universitaris com de Formació Professional específica de grau superior.

Als estudis del batxillerat poden accedir les alumnes i els alumnes que estiguin en possessió del títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria.

El Batxillerat forma part de l'Educació Secundària i comprèn dos cursos acadèmics, que els estudiants cursaran generalment a partir dels setze anys d'edat. El Batxillerat es desenvolupa en dues modalitats: de Ciències i Tecnologia i d'Humanitats i Ciències Socials.

El currículum del Batxillerat té com a objectiu desenvolupar en les alumnes i en els alumnes entre altres les següents capacitats:

  • Dominar el valencià i el castellà.
  • Expressar-se amb fluïdesa i correcció en una llengua estrangera.
  • Analitzar i valorar críticament les realitats del món contemporani i els antecedents i factors que influeixen en ell.
  • Comprendre els elements fonamentals de la recerca i del mètode científic.

Normativa Generalitat valenciana