Proves Homologades A2 Anglés / Francés

L’alumnat interessat en participar en les proves homologades per a l’obtenció del certificat de nivell bàsic A2 de les llengües Anglés i Francés haurà de presentar la sol.licitud en secretaria, del 22 al 26 d’abril (inclosos).

Per a participar en les proves homologades del Nivell Bàsic serà requisit imprescindible que l’alumnat tinga, almenys, setze anys complits l’any natural en què es realitze la prova.

Les proves es realitzaran en el centre en les següents dates:

  • Anglés: 8 de maig de 2024, a les 11:00 hores.
  • Francés: 9 de maig de 2024, a les 11:00 hores.

Més informació:

https://ceice.gva.es/es/web/dgplgm/proves-homologades