Donació al centre de bancs i càmeres per l’AMPA

L’AMPA del nostre IES ha col·laborat en la adquisició de nous bancs per al pati i així poder disposar de més espai per fer classes a l’aire lliure.

També s’han adquirit e instal·lat càmeres de videovigilància per controlar les escales del centre, els finals dels corredors i la part de darrere dels barracons al pati.

Moltes gràcies a l’AMPA per aquesta col·laboració amb l’IES Mestre Ramon Esteve.

Proves Homologades A2 Anglés / Francés

L’alumnat interessat en participar en les proves homologades per a l’obtenció del certificat de nivell bàsic A2 de les llengües Anglés i Francés haurà de presentar la sol.licitud en secretaria, del 22 al 26 d’abril (inclosos).

Per a participar en les proves homologades del Nivell Bàsic serà requisit imprescindible que l’alumnat tinga, almenys, setze anys complits l’any natural en què es realitze la prova.

Les proves es realitzaran en el centre en les següents dates:

  • Anglés: 8 de maig de 2024, a les 11:00 hores.
  • Francés: 9 de maig de 2024, a les 11:00 hores.

Més informació:

https://ceice.gva.es/es/web/dgplgm/proves-homologades

Visita dels cicles formatius al Museu del Videojoc

El passat dijous 14 de desembre, els cicles formatius de la família d’informàtica i comunicacions visitàrem el museu del Videojoc a Ibi. Participàrem els cursos de 1r i 2n del Grau Mitjà de Sistemes Microinformàtics i Xarxes, 1r i 2n del Grau Superior de Desenvolupament d’Aplicacions Web i 2n d’FP Bàsica.

Allí gaudírem d’una xerrada sobre la història dels videjocs i visitàrem el museu de la retroinformàtica. També jugàrem a tota la col•lecció de màquines arcade i pinballs disponibles.

Tots Sants

S’apropa la setmana de Tots Sants, per aquest motiu tots els departaments de llengües ens hem posat d’acord per tal de celebrar la nostra Ia Exposició de Monstres de les diferents tradicions populars de les diverses llengües que estudiem al centre.

Mobilitat Cicles Formatius a Ostrava (República Txeca) Erasmus+

Dins del projecte d’Erasmus+ KA121-VET-000055761 de l’acreditació per a la Formació Professional que tenim al nostre centre, quatre alumnes de 2n curs de Sistemes Microinformàtics i Xarxes han estat un mes des del 6 de març fins el 7 d’abril a Ostrava, República Txeca.

L’experiència ha sigut molt enriquidora i els alumnes han gaudit i treballat en empreses de la zona a l’especialitat d’informàtica.

VISITA DE LOURDES BOÏGUES I CHORRO

El dia 13 de febrer l’alumnat de 2n d’ESO del nostre institut va comptar amb la visita de l’ escriptora de literatura infantil i juvenil Lourdes Boïgues Chorro per tal de parlar del llibre “Una lectura perillosa”.


Va ser una jornada força interessant perquè donà a l’alumnat l’oportunitat d’ interactuar amb l’autora i, sobretot, resoldre aquelles inquietuds relacionades amb l’obra de referència.

Agrair la col·laboració de l’autora per fer possible aquesta trobada engrescadora i profitosa .