Visita dels cicles formatius al Museu del Videojoc

El passat dijous 14 de desembre, els cicles formatius de la família d’informàtica i comunicacions visitàrem el museu del Videojoc a Ibi. Participàrem els cursos de 1r i 2n del Grau Mitjà de Sistemes Microinformàtics i Xarxes, 1r i 2n del Grau Superior de Desenvolupament d’Aplicacions Web i 2n d’FP Bàsica.

Allí gaudírem d’una xerrada sobre la història dels videjocs i visitàrem el museu de la retroinformàtica. També jugàrem a tota la col•lecció de màquines arcade i pinballs disponibles.

Admissió Cicles Formatius Curs 23-24

Ja estan disponibles les dates del procés d’admissió a tots els nivells de Formació Professional i els cursos d’especialització per al pròxim curs!

Del 20 al 30 de maig.

Tots els tràmits els podreu realitzar en el web www.telematricula.es que molt prompte estarà activat.

Enllaç al DOGV: https://dogv.gva.es/datos/2023/03/27/pdf/2023_3097.pdf

Més informació a Secretaria:

Llistats provisionals de concessió de subvencions alumnat de Formació Professional

Adjuntem llistats provisionals de concessions i denegacions de les ajudes y subvencions de Formació Professional: FP Dual, Desplaçament i FCTs.

D’acord amb l’apartat 9.8 de la convocatòria, les persones interessades tindran un termini de 3 dies hàbils (fins el 27 de juliol de 2022) per a reclamacions, que resoldrà el centre com tramitador de les sol·licituds.

No es pot acceptar documentació addicional ni considerar fets nous i/o diferents als que es va tindre en compte en el moment de la sol·licitud.

Concessions


Denegacions

Beques Formació Professional 21-22

L’alumnat que estiga cursant l’any acadèmic 2021-2022 algun dels ensenyaments contemplats en aquesta convocatòria, podrà sol·licitar les subvencions en una o diverses d’aquestes modalitats:

a) Modalitat de Formació Professional Dual en administracions públiques
Estan destinades a proporcionar una ajuda a l’alumnat que combine l’activitat formativa en el centre educatiu amb l’activitat en un centre de treball, mitjançant el model de Formació Professional Dual en les administracions públiques del sector públic estatal, autonòmic, local o en universitats, així com ens autònoms.
b) Modalitat de Formació Professional Dual en empreses Estan destinades a proporcionar una ajuda a l’alumnat per a realitzar  la Formació Professional Dual en empreses de la Comunitat Valenciana o de la resta de l’Estat, una vegada acreditada la necessitat de desplaçament per a adquirir les competències predeterminades en el lloc formatiu.
c) Modalitat de Formació en Centres de Treball
Proporcionar una ajuda a l’alumnat per a realitzar la Formació en  Centres de Treball total o parcial en centres de treball allunyats del centre educatiu o en una altra comunitat autònoma.

d) Modalitat de desplaçament

Estan destinades a sufragar totalment o parcialment les despeses derivades de residència, transport i manutenció d’alumnat que curse cicles de Formació Professional en centres allunyats de la seua residència habitual.
Es consideraran les despeses de transport urbà o interurbà diari entre el domicili habitual i el centre educatiu, així com les de manutenció associades.

Si el discent resideix fora del domicili habitual durant el curs acadèmic, a causa de la distància entre el seu domicili habitual i el centre  educatiu, dels mitjans de comunicació existents o dels horaris lectius, se l’ajudarà addicionalment a sufragar les despeses d’allotjament en residència diferent del domicili habitual entre setmana, a excepció dels períodes de vacances.

beques_fp_2122

Admissió Cicles Formatius Curs 22-23

Ja estan disponibles les dates del procés d’admissió a tots els nivells de Formació Professional i els cursos d’especialització per al pròxim curs!

Del 19 al 29 de maig.

Tots els tràmits els podreu realitzar en el web www.telematricula.es que molt prompte estarà activat.

Enllaç al DOGV: https://dogv.gva.es/datos/2022/03/30/pdf/2022_2648.pdf

Més informació a Secretaria:

Nou Cicle Formatiu de Grau Superior – Desenvolupament d’Aplicacions Web (DAW)

La Conselleria d'Educació ha concedit a l'IES Mestre Ramon Esteve un nou cicle per al curs 2021-2022 !!

Es tracta del Cicle Formatiu de Grau Superior en Desenvolupament d'Aplicacions Web (DAW), donant continuïtat a la Formació Professional Básica d'Informàtica d'Oficina i al Cicle Formatiu de Grau Mitjà en Sistemes Microinformàtics i Xarxes, ambdós al nostre centre.

Pots obtindre més informació relacionada amb el nou cicle i terminis de prescripcions a aquest enllaç o al següent tríptic virtual.

cfgsdaw1
cfgsdaw2
cfgsdaw3
cfgsdaw4
cfgsdaw5
cfgsdaw6