Admissió

CURS 2023-2024

ESO I BATXILLERAT

EL TERMINI PER A PRESENTAR SOL·LICITUDS SERÀ DEL 4 AL 12 DE MAIG.

CICLES FORMATIUS I FP BÀSICA

EL TERMINI PER A PRESENTAR SOL·LICITUDS SERÀ DEL 20 AL 30 DE MAIG.


PROCEDIMENT DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

La Conselleria d'Educació, Cultura i Esport habilitarà assistents telemàtics per a l'admissió en l'adreça:

https://portal.edu.gva.es/telematricula/es/inicio/

La sol·licitud l'haurà de realitzar-la el pare, mare o tutor o tutora legal de l'alumne o alumna per a qui se sol·licita plaça escolar, llevat que siga major d'edat.

Per a poder realitzar la sol·licitud és necessari obtindre la clau d'admissió, prèvia verificació de la identitat de la persona sol·licitant. La clau d'admissió estarà composta per un identificador personal i una contrasenya. Aquesta clau d'admissió serà única per a cada convocatòria i sol·licitud d'admissió.

La clau d'admissió es podrà obtindre:

  • Si tens DNI, has d'introduir el número de DNI del pare, mare o tutor legal sol·licitant (o del sol·licitant major d'edat) + el número IDESP (codi de 9 lletres i números que hi ha en el DNI) + la data de naixement de la persona sol·licitant + l'acceptació de comprovació del Ministeri de l'Interior + una adreça de correu electrònic.
  • Si el teu document identificatiu és el NIE, has d'introduir el NIE del pare, mare o tutor legal sol·licitant (o del sol·licitant major d'edat) + el número IXESP (codi inclòs en les targetes d'estrangers i permisos de residència) + la data de naixement de la persona sol·licitant + l'acceptació de comprovació del Ministeri de l'Interior + una adreça de correu electrònic.

 

Instruccions completes

 

Enllaç a la normativa d'accés

Calendari ESO I Batxillerat

PDFsam_Anexo IV_Calendario

Calendari Formació Professional

CALFP23