En juny del 2002 es col·locà la primera pedra i començaren les obres del que seria l'institut principal del Marquesat, al carrer del Calvari de Catadau. No seria fins el curs 2003-2004 quan realment es podría traslladar la comunitat educativa al nou edifici. Des de 1999, els cursos de 3r i 4t de l’ESO s’impartien en el Centre Catòlic Social de Catadau i el Batxillerat s’havía d’anar a cursar a Carlet.

D’aquesta manera i des d’eixe moment, els xiquets i xiquetes de Llombai, Catadau i Alfarb podien estudiar a l’IES Ramon Esteve l’educació secundaria obligatòria, el batxillerat, així com alguns cicles formatius.

Foto2
Foto1

El 13 d’abril de 2004 es va fer la inauguració oficial de l’Institut d’Educació Secundaria Mestre Ramon Esteve, a la qual va assistir el president de la Generalitat, el conseller d’Educació i diverses personalitats i càrrecs polítics, estant de director Eduardo Morante.

Actualment el centre està pendent d'ampliar-se per part de la Generalitat Valenciana degut al gran augment d'alumnes que s'ha produit als últims anys.

El nom de l'institut és un homenatge a Ramon Esteve Noverques. Va nàixer en 1818 i va fer un gran servici com a Mestre, ja que en aquella época no existia escola a Catadau. Don Ramon impartia llisó en la plaça de l’Hom (en el que hui és l’Escola de Música), i allí va estar exercint la seua professió tota la vida, en devoció, entrega i dedicació. A més a més, de nit en sa casa també solia donar lliçó als homes que volien ensenyar-se, ja que era quan podien anar, després de treballar. Don Ramon va morir el 8 de desembre de 1890 als 72 anys d’edat.

Molts anys després, el seu net Miquel Esteve Senent va disposar al seu testament una divisió en tres parts. Una part era per a la família, un altra per a fer en Llombai la “Llar dels Jubilats”, i l’última part per a fer en Catadau un institut i que portara el nom de “s’auelo” don Ramon.

Foto3

Adaptació d'un article de Vicent Sanz Viñuelas