Proves d’accés

Taxes i documentació a aportar

Aclariments sobre les exempcions

  • Les exempcions cal demanar-les en la sol·licitud d’inscripció, marcant les caselles corresponents, encara que no es tinga la documentació justificativa. (L’única documentació que cal presentar al costat de la sol·licitud és, en el seu cas, la d’exempció per experiència laboral)
  • La documentació justificativa es pot presentar fins al 30 de juny. Com més prompte, millor (s’envia per correu electrònic, com la inscripció)
  • Si arriba el dia de la prova no té clar si té dret a l’exempció (per exemple, està pendent de la nota en convocatòria extraordinària de l’assignatura de 4t d’ESO que li dona dret a l’exempció) cal que es presente a la prova.
  • Encara que haja demanat i justificat l’exempció, pot fer la prova corresponent. Li comptarà la nota més alta: la de la prova o, per exemple, la nota de 4t d’ESO que li dona dret a l’exempció

Calendari

 Des delFins al 
Inscripció20 de març 31 de març
Entrega de documentació justificativa d’exempció21 de març30 de juny
Comunicació dels centres examinadors a la Inspecció Territorial d’Educació de la Direcció Territorial del llistat de persones aspirants matriculades que per problemes d’espai haurien de realitzar les proves en un altre centre21 d’abril 
Publicació llistats alumnes que han de realitzar la prova en un altre centre26 d’abril 
Publicació llistes provisionals de persones admeses26 d’abril 
Reclamació llistes provisionals de persones admeses i excloses 26 d’abril28 d’abril
Publicació llistes definitives de persones admeses i excloses5 de maig 
Realització prova d’accés 22 i 23 de maig 
Data alternativa realització proves per causes justificades29 de maig
Publicació llistes provisionals qualificacions1 de juny 
Reclamació llistes provisionals qualificacions 2 de juny6 de juny
Llistes definitives de qualificacions8 de juny 
Entrega de certificats de les proves7 de juny3 de juliol

En el següent enllaç teniu tota la informació de la pàgina de la consellería:

https://ceice.gva.es/va/web/formacion-profesional/presentacion-y-calendario

Normativa 2023

2023_339