Beques

cartel beques val

BEQUES CURS 2023-2024

Aquest any s'ha avançat la convocatòria de les beques del Ministeri per al curs 2023-2024.

ÉS MOLT IMPORTANT FER LA SOL·LICITUD ENCARA QUE NO ES SÀPIGA EL NIVELL O EL QUE ES VAJA A ESTUDIAR EL PRÒXIM CURS.

El termini de presentació serà del  27 de març fins al 17 de maig, a les 23:49h.

Informació:

PDF Informatiu GVA

https://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/estudiantes/becas-ayudas/para-estudiar/universidad/grado/becas-generales-universitarias.html