Projectes Curs 2023-2024

Lliga matemàtica

LLIGA MATEMÀTICA. CURS 2023-2024

El Departament de matemàtiques torna a organitzar, per tercer curs, una lliga matemàtica que es  divideix en els següents nivells:

  • Nivell 1: 1r i 2n d’ESO
  • Nivell 2: 3r i 4t d’ESO
  • Nivell 3: 1r i 2n de Batxillerat
  • Nivell ESTRELA: tots els cursos

Es faran 5 fases, i en cada fase hauràs de resoldre un problema de lògica o d’ingeni segons el nivell corresponent i, si vols, el de nivell ESTRELA. Quants més problemes resolgues, més punts obtindràs.

Els problemes els pots descarregar en aquest web. Cada problema puntua de 0 a 5 punts, d’acord amb els següents criteris generals de qualificació (cal que consultes el document adjunt per a informació més detallada):

  • Participa i treballa (bé o malament) el problema:…. 1 punt.
  • Raona detalladament tots els passos:……………………… 3 punts.
  • Troba la solució correcta:…………………………………………….1 punt.

La classificació es penjarà en la porta del Departament de matemàtiques per a què la pugues consultar en qualsevol moment.

L’entrega de cada problema ha de ser en documents separats i els pots deixar en el departament de matemàtiques o els pots entregar al teu professor o a la teua professora de matemàtiques.

Per a descarregar els problemes hauràs de clicar sobre les entrades que mostrem seguidament. La primera descàrrega de problemes estarà disponible el dia 16 d’octubre.

Ànim a totes i a tots!!!!

Nanosatèl.lit

Transformant el nostre món

Transformant el nostre món amb l’Economia del bé comú. Emprenedoria social. Programa Emprén. 

Un curs més, des del curs 2018-2019, hem començat a implementar projectes d’Economia del bé comú i, com des d’aleshores, contem amb la col·laboració de la Fundació Novessendes. Durant l’any 2023, per tercer anys consecutiu, els projectes han estat finançats pel programa Emprén de la Generalitat Valenciana. Al nostre institut s’han realitzar i difós projectes d’emprenedoria social.  

Els projectes esmentats els realitzem sota la marca “Transformant el nostre món amb l’Economia del bé comú”. Els projectes permeten a la nostra comunitat educativa conéixer que existeix una altra manera d’emprendre i fer empresa orientada cap al benestar social, la conservació mediambiental i sense deixar de banda la necessària rendibilitat econòmica. En altres paraules, que es pot crear valor econòmic tenint en compte l’impacte positiu a nivell mediambiental i social de la nostra activitat econòmica amb els valors de l’Economia del bé comú: transparència i participació democràtica, sostenibilitat ambiental, dignitat humana, justícia social i solidaritat. 

Un altra vessant de “Transformant el nostre món amb l’Economia del bé comú” i el programa Emprén és la creació i millora d’espais inspiradors al nostre centre que actuen com a palanca de canvi i fan visible l’emprenedoria social. 

GUARDBOSC

El nostre institut ha sigut seleccionat per a participar en el projecte “Guardarbosc”!!!

El projecte d’innovació «Guardabosc 2023-2024» per a les etapes d’Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria i Formació Professional Bàsica, en centres sostinguts amb fons públics de la Generalitat Valenciana té com a finalitat impulsar el treball en els centres educatius amb programes mediambientals que desenvolupen de forma creativa la innovació pedagògica a través del contacte amb la natura.

Aquest projecte d’innovació busca crear entorns de treball col·laboratius que unisquen educació i medi ambient amb els següents objectius:

El projecte d’innovació «Guardabosc 2023-2024» per a les etapes d’Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria i Formació Professional Bàsica, en centres sostinguts amb fons públics de la Generalitat Valenciana té com a finalitat impulsar el treball en els centres educatius amb programes mediambientals que desenvolupen de forma creativa la innovació pedagògica a través del contacte amb la natura.

Aquest projecte d’innovació busca crear entorns de treball col·laboratius que unisquen educació i medi ambient amb els següents objectius:

a) Conèixer l’entorn natural i la realitat forestal de la zona on s’emplaça el centre o altres espais propers.

b) Facilitar eines educatives que permeten donar a conéixer a l’alumnat tota la riquesa i diversitat que ofereixen els espais naturals.

c) Forjar el respecte pel medi ambient i generar vincles afectius amb la natura de tal forma que millore la convivència amb aquesta.

d) Descobrir els recursos i serveis que aporten els boscos i, en general, la natura per al desenvolupament de la vida del nostre planeta.

e) Fomentar la companyonia, l’empatia i el treball en equip.

f) Augmentar l’autoestima i guanyar responsabilitat per a generar una actitud proactiva entre l’alumnat, de respecte i cura cap a la natura