Proves d’accés FP 2024

DATES D’INSCRIPCIÓ

Des del 20 fins al 28 de març de 2024.

CONDICIONS PER A FER LES PROVES

 • Proves de Grau Mitjà: tindre 17 anys d’edat o complir-los durant l’any 2024.
 • Proves de Grau Superior: tindre 19 anys d’edat o complir-los durant l’any 2024. Les persones que acrediten estar en possessió d’un títol de Tècnic de Formació Professional es podran presentar a les proves d’accés a cicles formatius de grau superior quan tinguen com a mínim 18 anys complits l’any de realització de la prova.

DOCUMENTACIÓ A APORTAR

 • Sol·licitud d’inscripció.
 • Justificant d’haver pagat la taxa corresponent.
 • Persones de menys de 18 anys: DNI, targeta d’identitat d’estranger expedida per la comissaria de policia o l’oficina d’estranger, certificat d’empadronament en un municipi, visat d’estudis o targeta d’estudiante estranger.
 • Persones de més de 18 anys: DNI, targeta d’identitat d’estranger expedida per la comissaria de policia o l’oficina d’estranger, visat d’estudis o targeta d’estudiant estranger.
 • Si és el cas, documentació justificativa d’exempció.

Tota la documentació s’haurà de firmar degudament (a mà o electrònicament)

La documentació lliurada fora de termini no es tindrà en compte a l’efecte de considerar els mèrits o els motius d’exempció indicats.

S’habilita la possibilitat de remetre aquestes sol·licituds per correu electrònic a la secretaria dels centres docents especificats en l’apartat seté de la resolució. En aquest cas, es remetrà un únic correu electrònic al centre docent en el qual es desitja fer la prova (el correu de l’IES Massamagrell és el següent: 46022233.secretaria@edu.gva.es), en l’assumpte del qual s’han d’indicar les sigles PAC seguides del nom i cognoms de la persona sol·licitant (exemple: PAC Mireia Cases Porta) i s’adjuntarà a aquest correu la documentació necessària, signada degudament (a mà o electrònicament).

INSTRUCCIONS PER AL PAGAMENT DE LES TAXES

Enllaç: https://ceice.gva.es/doc046/gen/val/tasas.asp?idf=PRUEBAS

 • Òrgan gestor: “Instituts de València”.
 • Taxa: “Prova d’accés a cicles formatius de Grau Mitjà” o “Prova d’accés a cicles formatius de Grau Superior”.
 • Seleccioneu el tipus de matrícula: “Ordinària, Família Nombrosa General, Família Nombrosa Especial o Discapacitat acreditada igual o superior al 33% “ (presentar justificant junt amb la taxa).
 • Ompliu el formulari corresponent amb les dades que se us sol·liciten.
 • Una vegada omplit el primer model PDF, polseu el botó “Acceptar”.
 • Una pantalla us mostrarà les dades identificatives del model.
 • Polseu, de nou, el botó “Acceptar”.
 • Polseu el botó “Imprimir per a obtindre les còpies necessàries”.
 • Finalment, cal presentar a l’institut el comprovant d’haver pagat la taxa amb la resta de documentació.

EXEMPCIONS

Perquè se li puga concedir l’exempció que ha sol·licitat, cal presentar la documentació justificativa en els terminis indicats en la convocatòria d’aquesta prova del 20 de març al 28 de juny de 2024

Grau Mitjà:

(ANNEX VI) PRESENTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ JUSTIFICATIVA DE LA SOL·LICITUD D’EXEMPCIÓ PER A LA PROVA D’ACCÉS ALS CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ

Grau Superior:

(ANNEX VII) PRESENTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ JUSTIFICATIVA DE LA SOL·LICITUD D’EXEMPCIÓ PER A LA PROVA D’ACCÉS ALS CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR

CALENDARI

HORARI DE LES PROVES

Per a realitzar les proves, els aspirants hauran d’aportar: DNI, passaport, targeta d’identitat d’estranger o visat d’estudis (règim especial d’estudiants estrangers)

ESTRUCTURA DE LA PROVA

Grau mitjà 

Proves anteriors2017201820192020202120222023

Estructura de prova:

 1. Part lingüística
  • a) Llengua i literatura (castellà o valencià, a triar)
  • b) Anglés
 2. Part social
  • Ciències Socials, Geografia i Història
 3. Part científic-matemàtic-tècnica
  • a) Matemàtiques
  • b) Ciències Naturals
  • c) Tractament de la informació i competència digital

Grau Superior

Proves anteriors: 2017201820192020202120222023

Estructura de la prova:

 1. Part comuna
  • a) Llengua i literatura (castellà o valencià, a triar)
  • b) Anglés
  • c) Matemàtiques
  • d) Tractament de la informació i competència digital
 2. Part específica, en la qual l’aspirant es presenta a una d’estes 3 opcions (segons el cicle al qual es desitge accedir); i triarà 2 proves d’entre les 3 matèries possibles:
  • Opció A. Humanitats i Ciències Socials
   • Història del món contemporani
   • Economia de l’empresa
   • Geografia
    • Accés a les famílies professionals: Administració i Gestió. Comerç i Màrqueting. Hostaleria i Turisme. Serveis Socioculturals i a la Comunitat.
  • Opció B. Tecnologia
   • Dibuix Tècnic II
   • Tecnologia Industrial II
   • Física i Química
    • Accés a les famílies professionals: Arts Gràfiques. Arts i Artesanies. Edificació i Obra Civil. Electricitat i Electrònica. Energia i Aigua. Fabricació Mecànica. Imatge i So. Indústries Extractives. Informàtica i Comunicacions. Instal·lació i Manteniment. Fusta, Moble i Suro. Marítimopesquera. Tèxtil, Confecció i Pell. Transport i Manteniment de Vehicles. Vidre i Ceràmica.
  • Opció C. Ciències
   • Física
   • Biologia i Ciències de la Terra
   • Química
    • Accés a les famílies professionals: Activitats Físiques i Esportives. Agrària. Imatge Personal. Indústries Alimentàries. Química. Sanitat. Seguretat i Medi Ambient.

NORMATIVA

NOVETATS