Documentació

PLA DE CONTINGÈNCIA

La finalitat d’este PLA de CONTINGÈNCIA i CONTINUÏTAT és fer compatible en el nostre institut la prestació del servei públic educatiu amb unes condicions de seguretat i protecció de tota la comunitat educativa en el centre.

EXTRACTES DE PROGRAMACIONS

Fes clic: Extractes programacions