Informació de les PAU 2024

En la següent pàgina web de conselleria s’encontra la informació relativa a la prova d’accés a la universitat del curs 2023-2024

En entregar les notes finals a l’alumnat de 2n Batxillerat de l’IES Massamagrell, se’ls donaran els impresos de matricula de les PAU. A més se’ls donarà la cita, dia i hora, per a entregar la documentació en la secretaria del centre.

Documentació a entregar en secretaria:

* El pagament de les taxes del títol de batxiller han de fer-se efectives al mateix temps que les taxes de les PAU.