Serveis del Centre

El centre ofereix als alumnes els serveis de:

 • Biblioteca, amb servei de consulta i préstec.
 • Aules ordinàries equipades amb ordinador, projector de vídeo i equip de so.
 • Instal·lacions específiques per a impartir determinades àrees o nivells:
  • aules de música, tecnologia, dibuix, artesania, informàtica i audiovisuals
  • laboratoris de física, química i ciències naturals
  • aules específiques per als cicles formatius de la família d’Administració i gestió
  • aules específiques per als cicles formatius de la família d’Electricitat i electrònica
  • aules específiques per als cicles formatius de la família d’Activitats físiques i esportives
 • Altres activitats lectives: programa d’acompanyament escolar, pràctiques als laboratoris, pràctiques formatives en empreses, etc.
 • Prova per a obtenir la certificació A-2 de l’Escola Oficial d’Idiomes.
 • Bar‑cafeteria.

Al llarg del curs tenen lloc a l’IES diverses activitats que complementen la formació en valors i educació integral de l’alumnat: excursions, visites a entitats culturals, polítiques o esportives, assistència al teatre o a concerts, etc., moltes d’elles amb el suport de l’AMPA. Les més destacables, en tenir lloc al llarg de tot el curs són:

 • “Transformant el nostre món, canviem les regles amb l’Economia del Bé Comú”, 4t d’ESO.
 • Viatge de fi de curs en 4t d’ESO, intercanvi amb França…
 • Campionats esportius, promoguts pel Departament d’Educació Física.
 • Concurs de fotografia per a estudiants, amb el tema “L’Horta Nord”.
 • Projecte Mediambiental “Aula Verda” amb tres objectius fonamentals:
  • Crear hàbits respectuosos amb el medi ambient i millorar la convivència.
  • Sensibilitzar en l’estalvi d’energia i recursos naturals.
  • Fomentar l’ús racional de paper i reduir el seu consum.