Bon ús de les TIC

Entorn Familiar

GUIA DE BONES PRÀCTIQUES PER A L’ÚS INTEL·LIGENT, ÒPTIM I SALUDABLE DE LES NOVES TECNOLOGIES EN LA FAMÍLIA

INFOGRAFIA DECÀLEG SOBRE LA SALUT DIGITAL

PLA DIGITAL FAMILIAR

Entorn Centre Educatiu

RECOMANACIONS PER A TREBALLAR LA CIBERCONVIVÈNCIA EN ELS CENTRES EDUCATIUS 

GUIA PER A CENTRES EDUCATIUS