LLISTATS DE QUALIFICACIONS PROVISIONALS DE PROVES D’ACCÉS A GRAU MITJÀ I SUPERIOR

Grau Mitjà

Llistat qualificacions provisionals de GM

Llistat Nota final provisional de GM

Grau Superior

Llistat qualificacions provisionals de GS

Llistat Nota final provisional de GS

Més informació: