LLISTATS DE QUALIFICACIONS DEFINITIVES DE PROVES D’ACCÉS A GRAU MITJÀ I SUPERIOR

Grau Mitjà

Llistat qualificacions definitives de GM

Llistat Nota final definitiva de GM

Grau Superior

Llistat qualificacions definitives de GS

Llistat Nota final definitiva de GS

Més informació: