Admissió i matrícula

Cicles Formatius

Presentació de sol·licituds del 24 de maig al 3 de juny

Calendari

  • Criteris de prioritat per a l’admissió
    • Cicles de GB que donen prioritat en l’accés a GM: GB a GM
    • Cicles de GM que donen prioritat en a l’accés a GS: GM a GS
    • Modalitats/Matèries de Batxiller que donen prioritat en l’accés a GS: Annex V-a

  • Orde de 10 de maig de la Conselleria d’Educació, Universitats i Ocupació, per la qual es regula l’accés, l’admissió i matrícula

Més informació