MATRÍCULA ALUMNES DEL CENTRE FP presencials

Curs actual (23-24) Pròxim CURS en 24-25 DATES LLOC Repetidors
1r FP BÀSICA 23-24

Actualment matriculats en l'IES Mare Nostrum

2n FP Bàsica (alumnes que estan cursant 1r curs)

Repetidors de 1r o de 2n curs d'FP Bàsica

1 al 5 juliol 2024 de manera presencial en el centre en la Secretària del centre de 10 a 13.30 hores.

Recollida del sobre de matrícula el divendres 28 de juny en la consergeria del centre.

Els repetidors també han de vindre a matrícularse de manera presencial.
.
1r Cicles Formatius presencials 23-24

Actualment matriculats en l'IES Mare Nostrum

2n Cicles Formatius presencials del centre (alumnes que estan cursant 1r curs) 1 al 7 juliol 2024 en Aules.

Accés amb el seu NIA

MATRICULA FP PRESENCIAL Tindran accés a la matrícula tant els que superen el curs com els repetidors
.
Alumnes de PRESENCIAL que només han de cursar les pràctiques i/o el projecte el curs 24-25 Només FCT i/o Projecte alumnes PRESENCIAL 1 al 7 juliol 2024 en Aules

Accés amb el seu NIA

MATRICULA FP PRESENCIAL Emplenar el formulari de matricula específic per a FCT i/o projecte.
Alumnes de SEMIPRESECIAL que només han de cursar FCT i/o projecte. Només FCT i/o Projecte alumnes SEMI PRESENCIAL 1 al 7 juliol 2024 en Aules de semipresencial

Accés amb el seu NIA

Secretària Virtual Emplenar el formulari de matricula específic per a FCT i/o projecte.
Tramitació de títols de finalització d'estudis Totes les especialitats A partir de l'1 de juliol de 2024 Aportar documentació en la secretària del centre.

Consultar documentació necessària en la nostra Web

INFORMACIÓ MATRÍCULA ALUMNES DEL CENTRE PRESENCIALS

(Esta informació no és vàlida per als alumnes de semipresencial del centre)

Els alumnes presencials del centre que passen al curs següent o repetisquen curs en la mateixa etapa educativa, NO NECESSITEN fer cap mena d'admissió prèvia (sol·licitud de plaça) o pre-inscripció, ja que tenen la seua plaça presencial reservada en el centre per al cuso següent, per tant passen a realitzar la matrícula. Estos alumnes interns són:

  • Alumnes de 1r de Cicles Formatius PRESENCIALS.
  • Repetidors de qualsevol curs presencial.

A més dels alumnes anteriors, aquells alumnes que es troben en els últims cursos de cada etapa i no superen el curs, amb la qual cosa han de repetir, també es consideren alumnes interns del centre i continuen conservant la seua plaça.

S'ha organitzat un sistema de matrícula a través de la plataforma "AULES" creant diferents cursos que entraran en diferents dates per a gestionar la matricula dels alumnes interns i evitar que hagen de vindre al centre de manera presencial. Els alumnes repetidors d'ESO, Batxillerat i 2n Cicles presencials SI han de passar per secretària per a formalitzar la matrícula, en un dia especificat en el calendari.

CICLES FORMATIUS PRESENCIALS La matricula es realitzarà en l'espai d'Aules MATRICULA FP PRESENCIAL  que estarà obert des del dia 1 al 7 de juliol de 2024, tindran accés els alumnes de Cicles Formatius Presencials del centre i podran formalitzar la matricula emplenant un formulari i pujant els arxius dins de l'espai d'Aules.