MATRÍCULA ALUMNES ESO- BATXILLERAT DEL CENTRE

Curs actual (23-24) Pròxim CURS en 24-25 DATES LLOC Repetidors
Alumnes de col·legis adscrits Sant Gabriel i El Palmerar cursant 6ºprimaria. Cursaran el pròxim curs 1ESO El dia 26 i 27 de juny de 2024 Secretaria del centre. Recollida de sobre de matrícula en el propi col·legi. Tindran dia i hora de matrícula.
Alumnes de 1ESO actuals matriculats en l'IES Mare Nostrum Cursaran el pròxim curs 2ESO  Del 4 al 14 de juny 2024 en Aules.

Accés amb el seu NIA

MATRICULA 2ESO 24-25 Repetidors de 1ESO matricula presencial en secretària el 27 i 28 de juny 2024.
Alumnes de 2ESO actuals matriculats en l'IES Mare Nostrum Cursaran el pròxim curs 3ESO  Del 22 de maig al 3 juny 2024 en Aules.

(ampliat fins al 7 de juny)

Accés amb el seu NIA

MATRICULA 3ESO 24-25 Repetidors de 2ESO matricula presencial en secretària el 27 i 28 de juny 2024.
Alumnes de 3ESO actuals matriculats en l'IES Mare Nostrum Cursaran el pròxim curs 4ESO  Del 22 de maig al 3 juny 2024 en Aules.

(ampliat fins al 7 de juny)

Accés amb el seu NIA

MATRICULA 4ESO 24-25 Repetidors de 3ESO i 4ESO matricula presencial en secretària el 27 i 28 de juny 2024.
Alumnes d'1 BACHILLLERATO actuals matriculats en l'IES Mare Nostrum Cursaran el pròxim curs 2 BATXILLERAT
Del 22 de maig al 3 juny 2024 en Aules.

(ampliat fins al 7 de juny)

Accés amb el seu NIA

MATRICULA 2BACHILLERATO 24-25 Repetidors de 1r BACH i 2n BACH matricula presencial en secretària de l'1 al 5 juliol 2024

INFORMACIÓ MATRÍCULA ALUMNES ESO i BATXILLERAT DEL CENTRE

Els alumnes presencials del centre que passen al curs següent o repetisquen curs en la mateixa etapa educativa, NO NECESSITEN fer cap mena d'admissió prèvia (sol·licitud de plaça) o pre-inscripció, ja que tenen la seua plaça presencial reservada en el centre per al cuso següent, per tant passen a realitzar la matrícula. Estos alumnes interns són:

 • Alumnes de 6é de primària dels col·legis adscrits de l'El Palmerar i Sant Gabriel.
 • Alumnes de 1ºESO, 2ºESO i 3ºESO que passen al curs següent o repetixen el mateix curs.
 • Alumnes de 1r de Batxillerat
 • Repetidors de qualsevol curs presencial.

A més dels alumnes anteriors, aquells alumnes que es troben en els últims cursos de cada etapa i no superen el curs, amb la qual cosa han de repetir, també es consideren alumnes interns del centre i continuen conservant la seua plaça.

S'ha organitzat un sistema de matrícula a través de la plataforma "AULES" creant diferents cursos que entraran en diferents dates per a gestionar la matricula dels alumnes interns i evitar que hagen de vindre al centre de manera presencial. Els alumnes repetidors d'ESO, Batxillerat i 2n Cicles presencials SI han de passar per secretària per a formalitzar la matrícula, en un dia especificat en el calendari. 

1ºESO alumnat adscrit (Sant Gabriel i El Palmerar). Recollida de sobre de matrícula en el seu propi colegío del 17 al 19 de juny 2024. Matrícula  el 26 i 27 de juny de 2024 en el sobre de matrícula tindran la data i hora.

ESO i Batxillerat alumnes del centre durant el curs actual:

 • 2n ESO: Espai d'Aules anomenat MATRICULA 2ESO 24-25 per a alumnes que estan durant este curs 23-24 en 1ºESO.
  • Procés de matrícula és des de de el  4 al 14 de juny de 2024. Selecció d'optatives de 2ºESO
  • Pagament de la taxa i lliurament a través de tasca en Aules en el mateix curs de la matrícula.
  • Repetidors de 1ºESO han de vindre a la secretària del centre el 27 o 28  de  juny personalment a realitzar la matrícula.

 

 • 3r ESO: Espai d'Aules anomenat MATRICULA 3ESO 24-25 per a alumnes que estan durant este curs 23-24 en 2ºESO.
  • Procés de matrícula i pagament de taxes des del 22 maig al 3 juny (ampliat fins al 7 de juny) 2024 en el curs d'Aules.
  • Pagament de la taxa i lliurament a través de tasca en Aules en el mateix curs de la matrícula.
  • Repetidors de 2ºESO han de vindre a la secretària del centre el 27 o 28 juny a les 10.00 hores personalment a realitzar la matrícula.

 

 • 4t ESO: Espai d'Aules anomenat MATRICULA 4ESO 24-25 per a alumnes que estan durant este curs 23-24 en 3ºESO.
  • Procés de matrícula és des del 22 de maig al 3 de juny (ampliat fins al 7 de juny) de 2024. Selecció d'itinerari i optatives de 4ºESO
  • Pagament de la taxa i lliurament a través de tasca en Aules en el mateix curs de la matrícula.
  • Repetidors de 3ºESO han de vindre a la secretària del centre el 27 o 28 juny a les 10.00 hores per a modificar la seua matrícula feta en Aules.
  • Repetidors de 4ºESO han de vindre a la secretària del centre el 27 o 28 juny a les 10.00 hores.

 • 2n BATXILLERAT: Espai d'Aules anomenat MATRICULA 2BACHILLERATO 24-25 per als alumnes que estan durant este curs 23-43 en 1r Batxillerat.
  • Procés de matrícula és des del 22 de maig al 3 de juny (ampliat fins al 7 de juny) de 2024. Selecció d'optatives de 2n Batxillerat
  • Pagament de la taxa i lliurament a través de tasca en Aules en el mateix curs de la matrícula. 
  • Repetidors de 1r Batxillerat han de vindre a la secretària del centre de l'1 al 5 de juliol per a matricular-se personalment.
  • Repetidors de 2n Batxillerat han de vindre a la secretària del centre de l'1 al 5 de juliol per a matricular-se personalment.

IMPORTANT: Aquells alumnes de l'ESO i Batxillerat que no superen el curs han de vindre personalment a la secretària del centre a formalitzar la matrícula. Podran agafar els sobres de matrícula a partir del 26 de juny , disponibles en la CONSERGERIA del centre.