Aula del Futur i PIIE

PIIE. Curs 2021/23: “L'ús dels espais i el disseny d'activitats en la millora contínua d'una organització educativa digitalment competent

Curs 2021/22

Curs 2020/21

PIIE_Lloixa_mayo2021 de BEATRIZ GRAU BARRERA