ANGLÉS

DEPARTAMENT D’ANGLÉS

CAP DE DEPARTAMENT – CARMEN GUERRERO GALÁN
Atenció a les famílies: Dilluns de 12:00 a 12:55 h. // guerrero_mcagal@gva.es

AURORA ALONSO BARTOLOMÉ
Atenció a les famílies: Dilluns de 12:00 a 12:55 h. // alonso_maubar@gva.es

ELENA GUIJARRO MEDIAVILLA
Atenció a les famílies: Divendres de 9:50 a 10:45 h. // guijarro_ele@gva.es

F. LEONOR JUAN BAEZA
Atenció a les famílies: Dijous de 11:05 a 12:00 h. // juan_frabaea@gva.es

ALBA MORA CARRILLO
Atenció a les famílies: Dimecres de 8:55 a 9:50 h. // mora_albcar@gva.es

CARMEN ONCINA ROIG  //  ISABEL ESQUERDO OROZCO
Atenció a les famílies: Dilluns de 8:55 a 9:50 h. // oncina_mde@gva.es  //  esquerdo_maroro@gva.es

IGNACIO VERDÚ SAPENA
Atenció a les famílies: Dimarts de 11:05 a 12:00 h. // verdu_ignsap@gva.es

—————————————————————————————–

PROGRAMACIÓ ANGLÉS. Curs 2021/22