OFERTA D’OPTATIVES A L’ESO I BATXILLERAT

NIVELL ESO

COMPETÈNCIA ORAL COMUNICATIVA EN ANGLÉS (1r i 4t d’ESO) – TALLER D’APROFUNDIMENT: IMPROVE YOUR ENGLISH (2n ESO)

FRANCÉS – SEGONA LLENGUA ESTRANGERA (1r, 2n, 3r i 4t ESO)

LABORATORI D’ARTS ESCÈNIQUES (1r ESO) – CREATIVITAT MUSICAL (3r ESO)

LABORATORI DE CREACIÓ AUDIOVISUAL (1r ESO)

TALLER D’APROFUNDIMENT: DISSENYA I CONSTRUEIX EL TEU ROBOT (2n ESO)

TALLER D’APROFUNDIMENT: EXPLICA’M UN MITE (2n ESO) – CULTURA CLÀSSICA (3r ESO)

TALLER D’ECONOMIA (3r ESO)

TALLER D’APROFUNDIMENT: FÍSICA I QUÍMICA EN EL LABORATORI (3r ESO) – PROJECTE INTERDISCIPLINARI: CIÈNCIA PER A LA SOCIETAT (4t ESO)

TALLER DE REFORÇ DE MATEMÀTIQUES (1r, 2n i 3r d’ESO)

TALLER DE REFORÇ DE VALENCIÀ (1r, 2n i 3r ESO) – TALLER DE TEATRE (1r ESO) – PROJECTE INTERDISCIPLINARI: TALLER RAPSODES (3r ESO)

TALLER DE REFORÇ DE CASTELLÀ (1r, 2n i 3r ESO)

TALLER DE RELACIONS DIGITALS SALUDABLES (1r ESO) – INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL, ROBÒTICA I PROGRAMACIÓ (2n i 3r ESO) – DIGITALITZACIÓ (4t ESO)

HUMANITATS DIGITALS (4t ESO)

TALLER D’APROFUNDIMENT: TALLER DE PREMSA (4t ESO)

FILOSOFIA (4t ESO)

OPTATIVA: EXPRESSIÓ ARTÍSTICA (4t ESO) – TALLER D’APROFUNDIMENT: GEOMETRIA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR (4t ESO)

NIVELL BATXILLERAT

BIOLOGIA HUMANA I SALUT (1r BATXILLERAT)

COMUNICACIÓ AUDIOVISUAL (1r BATXILLERAT)

DESCOBRINT LES NOSTRES ARRELS CLÀSSIQUES (1r BATXILLERAT)

PROJECTE D’INVESTIGACIÓ – LA INTEL·LIGÈNCIA EMOCIONAL (1r BATXILLERAT)

FRANCÉS – SEGONA LLENGUA ESTRANGERA (1r i 2n BATXILLERAT)

PROGRAMACIÓ, XARXES I SISTEMES INFORMÀTICS I i II (1r i 2n BATXILLERAT)

ACTIVITAT FÍSICA PER A LA SALUT I EL DESENVOLUPAMENT PERSONAL (2n BATXILLERAT)

PSICOLOGIA (2n BATXILLERAT)