ORIENTACIÓ

DEPARTAMENT D’ORIENTACIÓ

CAP DE DEPARTAMENT – ROSARIO SALAZAR EGO-AGUIRRE

Mestra de Pedagogia Terapèutica: ANA GIMÉNEZ GÓMEZ

Mestre de Pedagogia Terapèutica: RICARDO BERNABEU VALVERDE

Mestra d’Audició i Llenguatge: AITANA OLIVARES DE DIEGO

Professorat d’àmbit dels programes específics autoritzats (3r PDC i PR4).
Altres recursos variables en funció de les necessitats.

Enllaç al web d’orientació acadèmica i professional
https://sites.google.com/view/sitio-web-orientalloixa/inicio

—————————————————————————————–