ORIENTACIÓ

DEPARTAMENT D’ORIENTACIÓ

CAP DE DEPARTAMENT – ROSARIO SALAZAR EGO-AGUIRRE
Atenció a les famílies: Dimarts de 8:00 a 8:55 h. // salazar_ros@gva.es

Mestra de Pedagogia Terapèutica: ANA GIMÉNEZ GÓMEZ
Atenció a les famílies: Dimecres de 9:50 a 10:45 h. // gimenez_anagom@gva.es

Mestra d’Audició i Llenguatge: AITANA OLIVARES DE DIEGO
Atenció a les famílies: Dijous de 13:15 a 14:10 h. // olivares_ait@gva.es

Professorat d’àmbit dels programes específics autoritzats (PMAR i PR4).
Altres recursos variables en funció de les necessitats.

Enllaç al web d’orientació acadèmica i professional
https://sites.google.com/view/sitio-web-orientalloixa/inicio

—————————————————————————————–

PROGRAMACIÓ DEPARTAMENT ORIENTACIÓ. Curs 2021/22