PORT-FOLIO EUROPEU DE LES LLENGÜES

L’IES Lloixa participa, des de fa 3 anys, en el Portfolio Europeu de les Llengües. Aquest programa es compon d’un document personal promogut pel Consell d’Europa, en el qual es pretén afavorir el coneixement de les llengües i que hi haja un registre individual de les seues experiències d’aprenentatge d’aquestes, així com de la seua cultura, i la reflexió sobre elles. En les últimes dècades la incorporació de les tecnologies de la informació i de la comunicació (TIC), i l’ensenyament mitjançant entorns virtuals d’ensenyament-aprenentatge, ha propiciat la difusió i extensió d’experiències i estudis centrats en els portfolios electrònics en l’educació.

Enllaços d’interés:

Portfoli Europeu de les Llengües

Informació del portfolio en la Comunitat Valenciana