ECONOMIA

DEPARTAMENT D’ECONOMIA

CAP DE DEPARTAMENT – JOSÉ ANTONIO SÁEZ RODRÍGUEZ
Atenció a les famílies: Dimarts de 12:00 a 12:55 h. // saez_josrod@gva.es

JAVIER DURÁ FERNÁNDEZ
Atenció a les famílies: Dijous de 12:00 a 12:55 h. // dura_javfer@gva.es

—————————————————————————————–