COVID-19

El coordinador COVID del centre és el professor José Antonio Sáez Rodríguez.

El seu correu de contacte és: saez_josrod@gva.es

Davant qualsevol incidència o notificació de casos de l’alumnat relacionats amb la COVID19, les famílies hauran de posar-se en contacte amb ell.

AULA SEGURA