ENTREGA LLIBRES DE TEXT «Xarxa Llibres»

INSTRUCCIONS PER A ENTREGAR ELS LLIBRES

1. Comprar i col·locar FOLRES NOUS a tots els llibres de 1r ESO, 3r ESO i 1r Batxillerat. L’alumnat de 2n ESO i 4t ESO enregarà els folres en mà, NO portarà els llibres folrats.

2. Descarregar el full “ lliurament de llibres” del següent enllaç.

En el full apareixen els llibres que formen part del banc de llibres. L’alumnat sols haruà de tornar els llibres que se li han donat. Una mateix assignatura pot haver utilitzat llibre o no, segons els professorat que l’ha impartida.

Hi ha dues còpies, una per a les famílies i altra per al centre

3. Quan cada professor/a li diga, entregar els llibres amb folres nous amb el full de lliurament i assegurar-se que el professor/a li,l firma.

4.Si s’ha de reposar algun llibre per pèrduda o deteriorament, el professorat li ho indicarà i li donarà un full de reposició.El llibre o els llibres s’hauran de portar al centre abans del 15 juliol.

6. Quan haja entregat tots els llibres i estiga tot signat entregarà el full de lliurament a administració on un membre de la comissió del banc de llibres li’l cunyarà.

Si ha de reposar algun llibre, en este moment se li donarà un full de reposició.

ES IMPORTANT QUE ESTE FULL ESTIGA CUNYAT I NO ES PERGA. ES EL JUSTIFICANT D’HAVER ENTREGAT ELS LLIBRES

7.NOUS PARTICIPANTS: Aquelles famílies que vulguen pertanyer al banc de llibres hauran de fer entrega del lot de llibres actual i portar la sol·licitud emplenada a secretaria. Més informació aquí.