Beques per a dones en la família agrària

Beques per a dones que estudien primer curs dels cicles formatius de la família professional d’Agrària:


Títol professional bàsic en Agrojardineria i Composicions Florals
Tècnica en Producció Agroecològica
Tècnica Superior en Gestió Forestal i del Medi natural


Termini de sol·licitud: 01-07-2023 – 28-07-2023

https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=14700