Matrícula 23/24. Alumnat nova admissió.

IMPORTANT

Aquest procés únicament va dirigit a l’alumnat de NOVA ADMISSIÓ (Només poden matricular aquells alumnes que apareixen en les llistes definitives d’admesos).

OPCIONS DE MATRÍCULA

 • Presencial: Pàgina web de l’institut
 • Telemàtica: Pàgina web de Conselleria

IMPORTANT EN TOTS DOS CASOS, s’ha de presentar la següent DOCUMENTACIÓ en la secretaria de l’institut presencialment.

1. Fotocopia DNI/NIE/Passaport

2. Fotocòpia del títol de família nombrosa

3. Justificant de pagament de les taxes de matrícula

4. Sol·licitud WebFamilia

5. Tractament d’imatge i/o veu

6. Informació sanitària

7. Pagament del Segur Escolar: 2 €

L’alumnat de 1r de batxillerat deurà OBLIGATÒRIAMENT (encara que opte per l’opció de telematrícula) emplenar el formulari d’elecció d’optatives que es troba disponible en la secció de Batxillerat en el pas 7.

A continuació s’inclouen els enllaços per a realitzar la matrícula a través de la nostra web.

PROCEDIMENT OBERT del 19 juliol al 27 de juliol de 2023. Passat el termini de matrícula, les vacants s’ocuparan per alumnat de la llista d’espera

 • ESO (procediment tancat). Si està interessat en matricular cal que contacte amb la secretaria del centre.
 • Batxillerat (procediment tancat). Si està interessat en matricular cal que contacte amb la secretaria del centre.
 • Cicles formatius

CICLES FORMATIUS

IMPORTANT Procés per a alumnat de NOVA ADMISSIÓ

1r Cicles formatius

 1. Emplenar sol·licitud accés a web família. El document es presenta en secretària del centre.
 2. Emplenar documente tractament imatge i/o veu. El document es presenta en secretària del centre.
 3. Emplenar informació sanitària de l’alumne/a. El document es presenta en secretària del centre.
 4. Pagar taxes de matrícula
  • Seguisca les instruccions del següent document per al pagament de taxes. Els justificants de pagament es presenten en secretària del centre.
 5. Fer fotocòpia del DNI de l’alumne o fotocòpia del llibre de família (si no tenen DNI). El document es presenta en secretària del centre.
 6. Fer fotocòpia del títol de família nombrosa (si és el cas). El document es presenta en secretària del centre.
 7. Emplenar el següent formulari i prémer enviar.
 8. Pagament SEGUR ESCOLAR en secretària presencialment (2€).
 9. Afiliació a l’AMPA (associació de mares i pares d’alumnat) (opcional)
  • Seguisca les instruccions d’aquest document per a l’afiliació a l’AMPA

Tota la documentació s’ha de presentar en la secretaria del centre presencialment

IMPORTANT: La matrícula no es farà efectiva fins al pagament del segur escolar (2€). Es realitza en secretaria del centre. (data límit 27 de juliol)

2n Cicles formatius

 1. Emplenar sol·licitud accés a web família. El document es presenta en secretària del centre.
 2. Emplenar documente tractament imatge i/o veu. El document es presenta en secretària del centre.
 3. Emplenar informació sanitària de l’alumne/a. El document es presenta en secretària del centre.
 4. Pagar taxes de matrícula
  • Seguisca les instruccions del següent document per al pagament de taxes
 5. Fer fotocòpia del DNI de l’alumne o fotocòpia del llibre de família (si no tenen DNI). El document es presenta en secretària del centre.
 6. Fer fotocòpia del títol de família nombrosa (si és el cas). El document es presenta en secretària del centre.
 7. Emplenar el següent formulari i prémer enviar
 8. Pagament SEGUR ESCOLAR en secretària presencialment (2€).
 9. Afiliació a l’AMPA (associació de mares i pares d’alumnat) (opcional)
  • Seguisca les instruccions d’aquest document per a l’afiliació a l’AMPA

Tota la documentació s’ha de presentar en la secretaria del centre presencialment

IMPORTANT: La matrícula no es farà efectiva fins al pagament del segur escolar (2€). Es realitza en secretaria del centre. (data límit 27 de juliol)