L’IES EL GRAO APOSTA PER LA FP SOSTENIBLE

L’IES El Grao ha assistit a la presentació de la publicació “FP sostenible: guia per a la implementació en les famílies professionals” que es va celebrar en el CIPFP Blasco Ibáñez de València. La guia presenta les línies d’actuació que s’han d’aplicar a les aules d’FP i en els espais comuns del centre per a ajudar a la sostenibilitat del nostre planeta. Aquesta publicació serà una eina imprescindible per a treballar i ajudar a aconseguir els objectius de desenvolupament sostenible (ODS).
La guia està disponible per a descarregar des de la web de Conselleria.