Matrícula

1.1 1r ESO

1.2 1r Batxiller

 • Presentació telemàtica de sol·licituds d’admissió (https://portal.edu.gva.es/telematricula/): Des de les 09.00 hores del 17 juny fins a les 23.59 hores del 25 de juny.

 • Acreditació del requisit acadèmic:  del 26 de juny al 3 de juliol.

Entre centres de la Comunitat Valenciana sostinguts amb fons públics el curs 2019-2020: Els centres hauran introduït en ÍTACA les dades relatives a la promoció o compliment del requisit acadèmic marcat per la normativa vigent, i enviaran aquesta informació al centre al qual l'alumnat desitge incorporar-se a través d'aquesta plataforma.

Acreditació del requisit acadèmic en la resta de casos: la persona sol·licitant haurà d'aportar l'acreditació expedida pel centre d'origen, en la qual constarà, segons siga el cas, la superació dels ensenyaments que permeten l'accés a l'ensenyament sol·licitat, així com, si és el cas, la nota mitjana obtinguda.

 

 • Resultat provisional del procediment i consulta individualitzada de la puntuació obtinguda: 15 de juliol.

 • Presentació telemàtica de reclamacions al resultat provisional: Des de la publicació de resultat provisional fins a les 23.59 hores del 17 de juliol.

 • Resultat definitiu del procediment i consulta individualitzada de la puntuació obtinguda: 27 de juliol.

 

Matrícula: del 28 al 31 de juliol, 1 i 2 de setembre.

1.3 1r CFB

  • Presentació telemàtica de sol·licituds d’admissió (https://portal.edu.gva.es/telematricula/): Des de les 09.00 hores del 17 juny fins a les 23.59 hores del 25 de juny.

  • Acreditació del requisit acadèmic: fins el 3 de juliol.

D’acord amb la Resolució 1 de juny 2020:

a) No és necessari que aporten presencialment el requisit acadèmic al centre sol·licitat en primera opció els qui accedisquen a un cicle formatiu de grau mitjà o de grau superior mitjançant l’opció d’accés directe i es troben en una d’aquestes situacions:

- Obtinguen en el curs 2019-2020 la titulació de Graduat en ESO, Titulat en Formació Professional Bàsica, Tècnic de grau mitjà, i els que han obtingut el títol de Batxillerat o de Tècnic Superior de Formació Professional en la fase ordinària.

- Ja haurien obtingut qualsevol de les titulacions anteriors en centres públics o privats concertats en algun dels cursos següents: 2016-2017, 2017-2018 o 2018-2019.

b) No és necessari que aporten presencialment el requisit acadèmic al centre sol·licitat en primera opció els qui accedisquen a un cicle formatiu de grau mitjà o de grau superior mitjançant l’opció de prova d’accés i s’hagen examinat d’aquesta prova en el present any en el mateix centre que haja sol·licitat en primera opció.

 

 • Resultat provisional del procediment i consulta individualitzada de la puntuació obtinguda: 13 de juliol.

 • Presentació telemàtica de reclamacions al resultat provisional: Des de la publicació de resultat provisional fins a les 23.59 hores del 15 de juliol.

 • Resultat definitiu del procediment i consulta individualitzada de la puntuació obtinguda: 21 de juliol.

 

Matrícula: del 22 al 28 de juliol.

1.4 1r CFM

    • Presentació telemàtica de sol·licituds d’admissió (https://portal.edu.gva.es/telematricula/): Des de les 09.00 hores del 17 juny fins a les 23.59 hores del 25 de juny.

    • Acreditació del requisit acadèmic:  fins el 14 de juliol.

   D’acord amb la Resolució 1 de juny 2020:

   a) No és necessari que aporten presencialment el requisit acadèmic al centre sol·licitat en primera opció els qui accedisquen a un cicle formatiu de grau mitjà o de grau superior mitjançant l’opció d’accés directe i es troben en una d’aquestes situacions:

   - Obtinguen en el curs 2019-2020 la titulació de Graduat en ESO, Titulat en Formació Professional Bàsica, Tècnic de grau mitjà, i els que han obtingut el títol de Batxillerat o de Tècnic Superior de Formació Professional en la fase ordinària.

   - Ja haurien obtingut qualsevol de les titulacions anteriors en centres públics o privats concertats en algun dels cursos següents: 2016-2017, 2017-2018 o 2018-2019.

   b) No és necessari que aporten presencialment el requisit acadèmic al centre sol·licitat en primera opció els qui accedisquen a un cicle formatiu de grau mitjà o de grau superior mitjançant l’opció de prova d’accés i s’hagen examinat d’aquesta prova en el present any en el mateix centre que haja sol·licitat en primera opció.

   • Resultat provisional del procediment i consulta individualitzada de la puntuació obtinguda: 20 de juliol.

   • Presentació telemàtica de reclamacions al resultat provisional: Des de la publicació de resultat provisional fins a les 23.59 hores del 22 de juliol.

   • Resultat definitiu del procediment i consulta individualitzada de la puntuació obtinguda: 27 de juliol.

   Matrícula: del 1 al 9 de setembre.

1.5 1r CFS

  • Presentació telemàtica de sol·licituds d’admissió (https://portal.edu.gva.es/telematricula/): Des de les 09.00 hores del 17 juny fins a les 23.59 hores del 25 de juny.

  • Acreditació del requisit acadèmic:  fins el 14 de juliol.

D’acord amb la Resolució 1 de juny 2020:

a) No és necessari que aporten presencialment el requisit acadèmic al centre sol·licitat en primera opció els qui accedisquen a un cicle formatiu de grau mitjà o de grau superior mitjançant l’opció d’accés directe i es troben en una d’aquestes situacions:

- Obtinguen en el curs 2019-2020 la titulació de Graduat en ESO, Titulat en Formació Professional Bàsica, Tècnic de grau mitjà, i els que han obtingut el títol de Batxillerat o de Tècnic Superior de Formació Professional en la fase ordinària.

- Ja haurien obtingut qualsevol de les titulacions anteriors en centres públics o privats concertats en algun dels cursos següents: 2016-2017, 2017-2018 o 2018-2019.

b) No és necessari que aporten presencialment el requisit acadèmic al centre sol·licitat en primera opció els qui accedisquen a un cicle formatiu de grau mitjà o de grau superior mitjançant l’opció de prova d’accés i s’hagen examinat d’aquesta prova en el present any en el mateix centre que haja sol·licitat en primera opció.

 

 • Resultat provisional del procediment i consulta individualitzada de la puntuació obtinguda: 20 de juliol.

 • Presentació telemàtica de reclamacions al resultat provisional: Des de la publicació de resultat provisional fins a les 23.59 hores del 22 de juliol.

 • Resultat definitiu del procediment i consulta individualitzada de la puntuació obtinguda: 27 de juliol.

 

Matrícula: del 1 al 9 de setembre.

2.1 1r ESO (repetició)

Matrícula: del 26 de juny al 10 de juliol.

INSTRUCCIONS

 • Descarrega els documents d’aquesta carpeta.

 • Després d'emplenar-los, guarda'ls en pdf.

 • Envia al correu matricula.iesbenicassim@gmail.com els documents següents:

  • Full de matrícula (Document 1 descarregat i emplenat)

  • Inscripció a l’AMPA (Document 2, descarregat i emplenat)

(Tots els documents originals es presentaran en el centre al començament del curs)

 

 • En l'assumpte del correu indica el nom i cognoms de l'alumne i el curs en el qual es matricularà. Per exemple: DANIEL ROVIRA SÁNCHEZ, 1ESO

 • Espera la confirmació. Si no arriba aqueix mateix dia, alguna cosa estranya ha ocorregut. Envia el missatge de nou.

2.2 2n ESO

Matrícula: del 26 de juny al 10 de juliol.

INSTRUCCIONS

 • Descarrega els documents d’aquesta carpeta.

 • Després d'emplenar-los, guarda'ls en pdf.

 • Envia al correu matricula.iesbenicassim@gmail.com els documents següents:

  • Full de matrícula (Document 1 descarregat i emplenat)

  • Inscripció a l’AMPA (Document 2, descarregat i emplenat)

 

 • En l'assumpte del correu indica el nom i cognoms de l'alumne i el curs en el qual es matricularà. Per exemple: DANIEL ROVIRA SÁNCHEZ, 2ESO

 • Espera la confirmació. Si no arriba aqueix mateix dia, alguna cosa estranya ha ocorregut. Envia el missatge de nou.

2.3 3r ESO

Matrícula: del 26 de juny al 10 de juliol.

 

INSTRUCCIONS

 • Descarrega els documents d’aquesta carpeta.

 • Després d'emplenar-los, guarda'ls en pdf.

 • Envia al correu matricula.iesbenicassim@gmail.com els documents següents:

  • Full de matrícula (Document 1 descarregat i emplenat)

  • Inscripció a l’AMPA (Document 2, descarregat i emplenat)

  • Foto del pagament de l’assegurança escolar

 

 • En l'assumpte del correu indica el nom i cognoms de l'alumne i el curs en el qual es matricularà. Per exemple: DANIEL ROVIRA SÁNCHEZ, 3ESO

Espera la confirmació. Si no arriba aqueix mateix dia, alguna cosa estranya ha ocorregut. Envia el missatge de nou.

 

 • Pagament de l’assegurança escolar:

Cal fer un ingrés / transferència  d’ 1,12 € a nom de l’IES Violant de Casalduch al Banco de Santander ES20-0049-2852-9627-1403-9396 indicant en el concepte el NOM COMPLET - CURS de l’alumne.

2.4 4t ESO

Matrícula: del 26 de juny al 10 de juliol.

INSTRUCCIONS

 • Descarrega els documents d’aquesta carpeta.

 • Després d'emplenar-los, guarda'ls en pdf.

 • Envia al correu matricula.iesbenicassim@gmail.com els documents següents:

  • Full de matrícula (Document 1 descarregat i emplenat)

  • Inscripció a l’AMPA (Document 2, descarregat i emplenat)

  • Foto del pagament de l’assegurança escolar

 

 • En l'assumpte del correu indica el nom i cognoms de l'alumne i el curs en el qual es matricularà. Per exemple: DANIEL ROVIRA SÁNCHEZ, 3ESO

Espera la confirmació. Si no arriba aqueix mateix dia, alguna cosa estranya ha ocorregut. Envia el missatge de nou.

 

 • Pagament de l’assegurança escolar:

Cal fer un ingrés / transferència  d’ 1,12 € a nom de l’IES Violant de Casalduch al Banco de Santander ES20-0049-2852-9627-1403-9396 indicant en el concepte el NOM COMPLET - CURS de l’alumne.

2.5 1r Batxillerat (repetició)

Matrícula: del 26 de juny al 10 de juliol.

 

INSTRUCCIONS

 • Descarrega els documents d’aquesta carpeta.

 • Després d'emplenar-los, guarda'ls en pdf.

 • Envia al correu matricula.iesbenicassim@gmail.com els documents següents:

  • Full de matrícula (Document 1 descarregat i emplenat)

  • Inscripció a l’AMPA (Document 2, descarregat i emplenat)

  • Foto del pagament de l’assegurança escolar

 

 • En l'assumpte del correu indica el nom i cognoms de l'alumne i el curs en el qual es matricularà. Per exemple: DANIEL ROVIRA SÁNCHEZ, 1BAT

Espera la confirmació. Si no arriba aqueix mateix dia, alguna cosa estranya ha ocorregut. Envia el missatge de nou.

 

 • Pagament de l’assegurança escolar:

Cal fer un ingrés / transferència  d’ 1,12 € a nom de l’IES Violant de Casalduch al Banco de Santander ES20-0049-2852-9627-1403-9396 indicant en el concepte el NOM COMPLET - CURS de l’alumne.

2.6 2n Batxiller

Matrícula: del 26 de juny al 10 de juliol.

 

INSTRUCCIONS

 • Descarrega els documents d’aquesta carpeta.

 • Després d'emplenar-los, guarda'ls en pdf.

 • Envia al correu matricula.iesbenicassim@gmail.com els documents següents:

  • Full de matrícula (Document 1 descarregat i emplenat)

  • Inscripció a l’AMPA (Document 2, descarregat i emplenat)

  • Foto del pagament de l’assegurança escolar

 

 • En l'assumpte del correu indica el nom i cognoms de l'alumne i el curs en el qual es matricularà. Per exemple: DANIEL ROVIRA SÁNCHEZ, 2BAT

Espera la confirmació. Si no arriba aqueix mateix dia, alguna cosa estranya ha ocorregut. Envia el missatge de nou.

 

 • Pagament de l’assegurança escolar:

Cal fer un ingrés / transferència  d’ 1,12 € a nom de l’IES Violant de Casalduch al Banco de Santander ES20-0049-2852-9627-1403-9396 indicant en el concepte el NOM COMPLET - CURS de l’alumne.

2.7 1r CFB (repetició)

Matrícula: del 26 de juny al 10 de juliol.

 

INSTRUCCIONS

 • Descarrega els documents d’aquesta carpeta.

 • Després d'emplenar-los, guarda'ls en pdf.

 • Envia al correu matricula.iesbenicassim@gmail.com els documents següents:

  • Full de matrícula (Document 1 descarregat i emplenat)

  • Inscripció a l’AMPA (Document 2, descarregat i emplenat)

  • Foto del pagament de l’assegurança escolar

 

 • En l'assumpte del correu indica el nom i cognoms de l'alumne i el curs en el qual es matricularà. Per exemple: DANIEL ROVIRA SÁNCHEZ, 2CFB

Espera la confirmació. Si no arriba aqueix mateix dia, alguna cosa estranya ha ocorregut. Envia el missatge de nou.

 

 • Pagament de l’assegurança escolar:

Cal fer un ingrés / transferència  d’ 1,12 € a nom de l’IES Violant de Casalduch al Banco de Santander ES20-0049-2852-9627-1403-9396 indicant en el concepte el NOM COMPLET - CURS de l’alumne.

2.8 2n CFB

Matrícula: del 26 de juny al 10 de juliol.

 

INSTRUCCIONS

 • Descarrega els documents d’aquesta carpeta.

 • Després d'emplenar-los, guarda'ls en pdf.

 • Envia al correu matricula.iesbenicassim@gmail.com els documents següents:

  • Full de matrícula (Document 1 descarregat i emplenat)

  • Inscripció a l’AMPA (Document 2, descarregat i emplenat)

  • Foto del pagament de l’assegurança escolar

 

 • En l'assumpte del correu indica el nom i cognoms de l'alumne i el curs en el qual es matricularà. Per exemple: DANIEL ROVIRA SÁNCHEZ, 2CFB

Espera la confirmació. Si no arriba aqueix mateix dia, alguna cosa estranya ha ocorregut. Envia el missatge de nou.

 

 • Pagament de l’assegurança escolar:

Cal fer un ingrés / transferència  d’ 1,12 € a nom de l’IES Violant de Casalduch al Banco de Santander ES20-0049-2852-9627-1403-9396 indicant en el concepte el NOM COMPLET - CURS de l’alumne.

2.9 1r CFM (repetició)

Matrícula: del 26 de juny al 10 de juliol.

 

INSTRUCCIONS

 • Descarrega els documents d’aquesta carpeta.

 • Després d'emplenar-los, guarda'ls en pdf.

 • Envia al correu matricula.iesbenicassim@gmail.com els documents següents:

  • Full de matrícula (Document 1 descarregat i emplenat)

  • Inscripció a l’AMPA (Document 2, descarregat i emplenat)

  • Foto del pagament de l’assegurança escolar

 

 • En l'assumpte del correu indica el nom i cognoms de l'alumne i el curs en el qual es matricularà. Per exemple: DANIEL ROVIRA SÁNCHEZ, 1CFM

Espera la confirmació. Si no arriba aqueix mateix dia, alguna cosa estranya ha ocorregut. Envia el missatge de nou.

 

 • Pagament de l’assegurança escolar (només menors de 28 anys):

Cal fer un ingrés / transferència  d’ 1,12 € a nom de l’IES Violant de Casalduch al Banco de Santander ES20-0049-2852-9627-1403-9396 indicant en el concepte el NOM COMPLET - CURS de l’alumne.

2.10 2n CFM

Matrícula: del 26 de juny al 10 de juliol.

 

INSTRUCCIONS

 • Descarrega els documents d’aquesta carpeta.

 • Després d'emplenar-los, guarda'ls en pdf.

 • Envia al correu matricula.iesbenicassim@gmail.com els documents següents:

  • Full de matrícula (Document 1 descarregat i emplenat)

  • Inscripció a l’AMPA (Document 2, descarregat i emplenat)

  • Foto del pagament de l’assegurança escolar

 

 • En l'assumpte del correu indica el nom i cognoms de l'alumne i el curs en el qual es matricularà. Per exemple: DANIEL ROVIRA SÁNCHEZ, 2CFM

Espera la confirmació. Si no arriba aqueix mateix dia, alguna cosa estranya ha ocorregut. Envia el missatge de nou.

 

 • Pagament de l’assegurança escolar (només menors de 28 anys):

Cal fer un ingrés / transferència  d’ 1,12 € a nom de l’IES Violant de Casalduch al Banco de Santander ES20-0049-2852-9627-1403-9396 indicant en el concepte el NOM COMPLET - CURS de l’alumne.

2.11 1r CFS (repetició)

Matrícula: del 26 de juny al 10 de juliol.

 

INSTRUCCIONS

 • Descarrega els documents d’aquesta carpeta.

 • Després d'emplenar-los, guarda'ls en pdf.

 • Envia al correu matricula.iesbenicassim@gmail.com els documents següents:

  • Full de matrícula (Document 1 descarregat i emplenat)

  • Inscripció a l’AMPA (Document 2, descarregat i emplenat)

  • Foto del pagament de l’assegurança escolar

 

 • En l'assumpte del correu indica el nom i cognoms de l'alumne i el curs en el qual es matricularà. Per exemple: DANIEL ROVIRA SÁNCHEZ, 1CFS

Espera la confirmació. Si no arriba aqueix mateix dia, alguna cosa estranya ha ocorregut. Envia el missatge de nou.

 

 • Pagament de l’assegurança escolar (només menors de 28 anys):

Cal fer un ingrés / transferència  d’ 1,12 € a nom de l’IES Violant de Casalduch al Banco de Santander ES20-0049-2852-9627-1403-9396 indicant en el concepte el NOM COMPLET - CURS de l’alumne.

2.12 2n CFS

Matrícula: del 26 de juny al 10 de juliol.

 

INSTRUCCIONS

 • Descarrega els documents d’aquesta carpeta.

 • Després d'emplenar-los, guarda'ls en pdf.

 • Envia al correu matricula.iesbenicassim@gmail.com els documents següents:

  • Full de matrícula (Document 1 descarregat i emplenat)

  • Inscripció a l’AMPA (Document 2, descarregat i emplenat)

  • Foto del pagament de l’assegurança escolar

 

 • En l'assumpte del correu indica el nom i cognoms de l'alumne i el curs en el qual es matricularà. Per exemple: DANIEL ROVIRA SÁNCHEZ, 2CFS

Espera la confirmació. Si no arriba aqueix mateix dia, alguna cosa estranya ha ocorregut. Envia el missatge de nou.

 

 • Pagament de l’assegurança escolar (només menors de 28 anys):

Cal fer un ingrés / transferència  d’ 1,12 € a nom de l’IES Violant de Casalduch al Banco de Santander ES20-0049-2852-9627-1403-9396 indicant en el concepte el NOM COMPLET - CURS de l’alumne.

No sóc alumne del centre i vull matricular-me

3.1 2n ESO

  • Presentació telemàtica de sol·licituds d’admissió (https://portal.edu.gva.es/telematricula/): Des de les 09.00 hores del 17 juny fins a les 23.59 hores del 25 de juny.

  • Acreditació del requisit acadèmic:  del 26 de juny al 3 de juliol.

Entre centres de la Comunitat Valenciana sostinguts amb fons públics el curs 2019-2020: Els centres hauran introduït en ÍTACA les dades relatives a la promoció o compliment del requisit acadèmic marcat per la normativa vigent, i enviaran aquesta informació al centre al qual l'alumnat desitge incorporar-se a

través d'aquesta plataforma.

Acreditació del requisit acadèmic en la resta de casos: la persona sol·licitant haurà d'aportar l'acreditació expedida pel centre d'origen, en la qual constarà, segons siga el cas, la superació dels ensenyaments que permeten l'accés a l'ensenyament sol·licitat, així com, si és el cas, la nota mitjana obtinguda.

 

 • Resultat provisional del procediment i consulta individualitzada de la puntuació obtinguda: 15 de juliol.

 • Presentació telemàtica de reclamacions al resultat provisional: Des de la publicació de resultat provisional fins a les 23.59 hores del 17 de juliol.

 • Resultat definitiu del procediment i consulta individualitzada de la puntuació obtinguda: 27 de juliol.

 

Matrícula: del 28 al 31 de juliol, 1 i 2 de setembre.

3.2 3r ESO

  • Presentació telemàtica de sol·licituds d’admissió (https://portal.edu.gva.es/telematricula/): Des de les 09.00 hores del 17 juny fins a les 23.59 hores del 25 de juny.

  • Acreditació del requisit acadèmic:  del 26 de juny al 3 de juliol.

Entre centres de la Comunitat Valenciana sostinguts amb fons públics el curs 2019-2020: Els centres hauran introduït en ÍTACA les dades relatives a la promoció o compliment del requisit acadèmic marcat per la normativa vigent, i enviaran aquesta informació al centre al qual l'alumnat desitge incorporar-se a

través d'aquesta plataforma.

Acreditació del requisit acadèmic en la resta de casos: la persona sol·licitant haurà d'aportar l'acreditació expedida pel centre d'origen, en la qual constarà, segons siga el cas, la superació dels ensenyaments que permeten l'accés a l'ensenyament sol·licitat, així com, si és el cas, la nota mitjana obtinguda.

 

 • Resultat provisional del procediment i consulta individualitzada de la puntuació obtinguda: 15 de juliol.

 • Presentació telemàtica de reclamacions al resultat provisional: Des de la publicació de resultat provisional fins a les 23.59 hores del 17 de juliol.

 • Resultat definitiu del procediment i consulta individualitzada de la puntuació obtinguda: 27 de juliol.

 

Matrícula: del 28 al 31 de juliol, 1 i 2 de setembre.

3.3 4t ESO

  • Presentació telemàtica de sol·licituds d’admissió (https://portal.edu.gva.es/telematricula/): Des de les 09.00 hores del 17 juny fins a les 23.59 hores del 25 de juny.

  • Acreditació del requisit acadèmic:  del 26 de juny al 3 de juliol.

Entre centres de la Comunitat Valenciana sostinguts amb fons públics el curs 2019-2020: Els centres hauran introduït en ÍTACA les dades relatives a la promoció o compliment del requisit acadèmic marcat per la normativa vigent, i enviaran aquesta informació al centre al qual l'alumnat desitge incorporar-se a

través d'aquesta plataforma.

Acreditació del requisit acadèmic en la resta de casos: la persona sol·licitant haurà d'aportar l'acreditació expedida pel centre d'origen, en la qual constarà, segons siga el cas, la superació dels ensenyaments que permeten l'accés a l'ensenyament sol·licitat, així com, si és el cas, la nota mitjana obtinguda.

 

 • Resultat provisional del procediment i consulta individualitzada de la puntuació obtinguda: 15 de juliol.

 • Presentació telemàtica de reclamacions al resultat provisional: Des de la publicació de resultat provisional fins a les 23.59 hores del 17 de juliol.

 • Resultat definitiu del procediment i consulta individualitzada de la puntuació obtinguda: 27 de juliol.

 

Matrícula: del 28 al 31 de juliol, 1 i 2 de setembre.

3.4 2n Batxiller

  • Presentació telemàtica de sol·licituds d’admissió (https://portal.edu.gva.es/telematricula/): Des de les 09.00 hores del 17 juny fins a les 23.59 hores del 25 de juny.

  • Acreditació del requisit acadèmic:  del 26 de juny al 3 de juliol.

Entre centres de la Comunitat Valenciana sostinguts amb fons públics el curs 2019-2020: Els centres hauran introduït en ÍTACA les dades relatives a la promoció o compliment del requisit acadèmic marcat per la normativa vigent, i enviaran aquesta informació al centre al qual l'alumnat desitge incorporar-se a

través d'aquesta plataforma.

Acreditació del requisit acadèmic en la resta de casos: la persona sol·licitant haurà d'aportar l'acreditació expedida pel centre d'origen, en la qual constarà, segons siga el cas, la superació dels ensenyaments que permeten l'accés a l'ensenyament sol·licitat, així com, si és el cas, la nota mitjana obtinguda.

 

 • Resultat provisional del procediment i consulta individualitzada de la puntuació obtinguda: 15 de juliol.

 • Presentació telemàtica de reclamacions al resultat provisional: Des de la publicació de resultat provisional fins a les 23.59 hores del 17 de juliol.

 • Resultat definitiu del procediment i consulta individualitzada de la puntuació obtinguda: 27 de juliol.

 

Matrícula: del 28 al 31 de juliol, 1 i 2 de setembre.

3.5 2n CFB

  • Presentació telemàtica de sol·licituds d’admissió (https://portal.edu.gva.es/telematricula/): Des de les 09.00 hores del 17 juny fins a les 23.59 hores del 25 de juny.

  • Acreditació del requisit acadèmic: fins el 3 de juliol.

Entre centres de la Comunitat Valenciana sostinguts amb fons públics el curs 2019-2020: Els centres hauran introduït en ÍTACA les dades relatives a la promoció o compliment del requisit acadèmic marcat per la normativa vigent, i enviaran aquesta informació al centre al qual l'alumnat desitge incorporar-se a

través d'aquesta plataforma.

Acreditació del requisit acadèmic en la resta de casos: la persona sol·licitant haurà d'aportar l'acreditació expedida pel centre d'origen, en la qual constarà, segons siga el cas, la superació dels ensenyaments que permeten l'accés a l'ensenyament sol·licitat, així com, si és el cas, la nota mitjana obtinguda.

 

 • Resultat provisional del procediment i consulta individualitzada de la puntuació obtinguda: 13 de juliol.

 • Presentació telemàtica de reclamacions al resultat provisional: Des de la publicació de resultat provisional fins a les 23.59 hores del 15 de juliol.

 • Resultat definitiu del procediment i consulta individualitzada de la puntuació obtinguda: 21 de juliol.

 

Matrícula: del 22 al 28 de juliol.

3.6 2n CFM

  • Presentació telemàtica de sol·licituds d’admissió (https://portal.edu.gva.es/telematricula/): Des de les 09.00 hores del 17 juny fins a les 23.59 hores del 25 de juny.

  • Acreditació del requisit acadèmic:  fins el 14 de juliol.

Entre centres de la Comunitat Valenciana sostinguts amb fons públics el curs 2019-2020: Els centres hauran introduït en ÍTACA les dades relatives a la promoció o compliment del requisit acadèmic marcat per la normativa vigent, i enviaran aquesta informació al centre al qual l'alumnat desitge incorporar-se a

través d'aquesta plataforma.

Acreditació del requisit acadèmic en la resta de casos: la persona sol·licitant haurà d'aportar l'acreditació expedida pel centre d'origen, en la qual constarà, segons siga el cas, la superació dels ensenyaments que permeten l'accés a l'ensenyament sol·licitat, així com, si és el cas, la nota mitjana obtinguda.

 

 • Resultat provisional del procediment i consulta individualitzada de la puntuació obtinguda: 20 de juliol.

 • Presentació telemàtica de reclamacions al resultat provisional: Des de la publicació de resultat provisional fins a les 23.59 hores del 22 de juliol.

 • Resultat definitiu del procediment i consulta individualitzada de la puntuació obtinguda: 27 de juliol.

 

Matrícula: del 1 al 9 de setembre.

3.7 2n CFS

  • Presentació telemàtica de sol·licituds d’admissió (https://portal.edu.gva.es/telematricula/): Des de les 09.00 hores del 17 juny fins a les 23.59 hores del 25 de juny.

  • Acreditació del requisit acadèmic:  fins el 14 de juliol.

Entre centres de la Comunitat Valenciana sostinguts amb fons públics el curs 2019-2020: Els centres hauran introduït en ÍTACA les dades relatives a la promoció o compliment del requisit acadèmic marcat per la normativa vigent, i enviaran aquesta informació al centre al qual l'alumnat desitge incorporar-se a

través d'aquesta plataforma.

Acreditació del requisit acadèmic en la resta de casos: la persona sol·licitant haurà d'aportar l'acreditació expedida pel centre d'origen, en la qual constarà, segons siga el cas, la superació dels ensenyaments que permeten l'accés a l'ensenyament sol·licitat, així com, si és el cas, la nota mitjana obtinguda.

 

 • Resultat provisional del procediment i consulta individualitzada de la puntuació obtinguda: 20 de juliol.

 • Presentació telemàtica de reclamacions al resultat provisional: Des de la publicació de resultat provisional fins a les 23.59 hores del 22 de juliol.

 • Resultat definitiu del procediment i consulta individualitzada de la puntuació obtinguda: 27 de juliol.

 

Matrícula: del 1 al 9 de setembre.