Eleccions al Consell Escolar 23/11/23

Es convoquen les Eleccions al Consell Escolar el dia 23 de novembre de 2023.

L’horari per a les votacions del dijous 23/11/2023 serà el següent:
· Sector alumnat: De 9: 10 a 13: 45 i de 16: 15 a 18: 10 hores.
· Sector famílies: De 14: 00 a 18: 00 hores.
· Professorat: En el claustre extraordinari.