Matriculació a Cicles Formatius

L’alumnat admés en les Llistes Definitives a Cicles Formatius haurà d’entregar presencialment en Secretaria, els impresos emplenats de matriculació (dues còpies). Per a obtindre els impresos i més instruccions sobre la matrícula accedeix a Secretaria -> Cicles Formatius -> [Matrícula Nova Admissió].

Els dies de lliurament d’impresos de matriculació i documentació en la Secretaria del Centre, amb horari de 9.00 a 13.00, són:

  • Divendres 22 de Juliol 2022 Tècnic en Cures Auxiliars d’Infermeria (C.A.E).
  • Dilluns 25 de Juliol 2022 Tècnic Superior en Química i Salut Ambienta.
  • Dimarts 26 de Juliol 2022 Tècnic en Farmàcia i Parafarmàcia i PFCB Trasllat i mobilització.
  • Dimecres 27 de Juliol 2022 Tècnic Superior en Laboratori Clínic i Biomèdic.
  • Dijous 28 de Juliol 2022 Tècnic Superior en Dietètica.