Llistats Provisionals d’Admesos a Cicles Formatius

S’han publicat, de manera física en el tauler d’anuncis del centre, el Llistat Provisional d’Admesos a Cicles Formatius.

Aquest llistat no es publicarà a la pàgina web del centre ni es transmetrà via telefònica a causa de la Llei de protecció de dades.

Pots consultar si estàs admès en la web Telematrícula de Conselleria. Les reclamacions es faran també de manera telemàtica.

MOLT IMPORTANT: El fet d’aparéixer en el llistat provisional d’admesos no significa que estigues matriculat, per això has de realitzar la matrícula després que es publiquen els llistats definitius. Per a més informaicó sobre la matrícula accedeix a Secretaria -> Cicles Formatius -> [Matrícula Nova Admissió]