Matrícula Nova Admissió

Només per a NOU alumnat que ha realitzat la sol·licitud d’admissió i apareixen a les Llistes Definitives del centre. Comprova que apareixes a les Llistes Definitives del centre abans de fer la matrícula.

Dates de matriculació a Cicles Formatius NOU ALUMNAT:

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/6c/PDF_icon.svg/896px-PDF_icon.svg.png Instruccions de Matrícula per a Alumnat de Nova Admissió per a tots els Cicles Formatius [PDF]
Divendres 15 de Juliol 2022
Tècnic FP Bàsica en Agrojardineria i Composicions Florals
Imprés Matrícula Agrojardineria [PDF] (Imprimir dues còpies)

Divendres 22 de Juliol 2022
Tècnic en Cures Auxiliars d’Infermeria (C.A.E.)
Imprés Matrícula CAE Matí i Vesprada [PDF] (Imprimir dues còpies)
Imprés Matrícula CAE Nocturn [PDF] (Imprimir dues còpies)

Dilluns 25 de Juliol 2022
Tècnic Superior en Química i Salut Ambiental
Imprés Matrícula Química i S.A. [PDF] (Imprimir dues còpies)

Dimarts 26 de Juliol 2022
Tècnic en Farmàcia i Parafarmàcia
Imprés Matrícula Farmàcia [PDF] (Imprimir dues còpies)

PFCB Trasllat i mobilització d’usuari/ass i/o pacients, documentació i materials a centres sanitaris
Imprés Matrícula PCFB Trasllat i mobilització [PDF] (Imprimir dues còpies)

Dimecres 27 de Juliol 2022
Tècnic Superior en Laboratori Clínic y Biomèdic
Imprés Matrícula Laboratori [PDF] (Imprimir dues còpies)

Dijous 28 de Juliol 2022
Tècnic Superior en Dietètica
Imprés Matrícula Dietètica [PDF] (Imprimir dues còpies)