HORARI JORNADES D’ACOLLIDA I COMENÇAMENT CLASSES 2023-24

Dilluns 11 

9:30-11:00 Acollida 3r ESO 

9:30-10:30 Cicles Formatius GM i GS  

11:00-12:00 1r Batxillerat (matí i vesprada)  

11:00-12:00 2n Batxillerat (matí i vesprada) 

Dimarts 12 

09:00-11:30 Acollida 1r ESO   

11:30-12:30 Acollida 2n ESO 

12:30-13:30 Acollida 4t ESO 

Dimecres 13 

Inici classes amb normalitat