LLISTAT 1er BATXILLERAT CURS 23-24

Publiquem els llistat de l’alumnat per a 1r de Batxillerat per al curs 23-24 i la seua situació al sorteig dels torns matí-vesprada. Cal tindre en compte els següents punts:

  • Encara no s’han publicat les llistes definitives d’admessos. Aquesta llista s’ha configurat amb les llistes provisionals i l’alumnat que ens ha comunicat la seua intenció de cursar Batxillerat al centre.
  • Motius exclusió sorteig, a banda dels motius d’exclusió ja esmenats al RRI, per qüestions organitzatives 

a) L’alumnat de Beniparrell, usuari del transport escolar, ha de cursar Batxillerat al matí.

b) L’alumnat que curse Grec ho farà a la vesprada en 1r de Batxillerat.

c) El Batxillerat general es cursa únicament de matí.

d) Les optatives de Imatge i so, Francés i Alemany es cursen de matí. Dibuix Artístic I es cursa de vesprada. La resta d’optatives es cursen tant de matí com de vesprada.

Per últim, en cas d’estar exclosos del sorteig per conservatori, esportista d’elit o altres motius, s’ha d’enviar la documentació acreditativa a la direcció electrònica del centre 46022831@edu.gva.es abans del dimarts 25 a les 14:00.


N’hi han dos dies de període de reclamació, correcció d’errades o aportació de documentació. Les possibles esmenes s’han d’adreçar al correu del centre 46022831@edu.gva.es.
L’alumnat de 1r de Batxillerat es matricularà el dia 25 de juliol. Amb la informació de la matrícula i les possibles modificacions de les llistes del sorteig, es publicaran les llistes definitives per al sorteig dimecres 26 de juliol de 2023 al final del matí. El sorteig es realitzarà dijous 27 de juliol a les 12:00 a la Biblioteca.