RELACIÓ PROVISIONAL D’ALUMNAT ADMÉS I NO ADMÉS EN CICLES D’FP BÀSICA

RELACIÓ PROVISIONAL D’ALUMNAT ADMÉS EN CICLES D’FP BÀSICA

RELACIÓ PROVISIONAL PER CENTRE D’ALUMNAT NO ADMÉS EN LA 1ª OPCIÓ, EN CICLES D’ FP BÀSICA

Queda obert el període de reclamacions del 5 al 9 de juliol a través del portal ADMINOVA