Matrícula curs 2024/2025

Què he de saber abans de sol·licitar vacant?

Segons la Resolució de matrícula del 17 de maig:

Existeixen dos períodes d’admissió i matrícula: Juny i Setembre. A Octubre s’oferten les últimes vacants disponibles.

Per a poder matricular-se en els terminis oficials de juny i setembre cal seguir els 3 passos de matrícula:

ADMISSIÓ JUNYADMISSIÓ SETEMBRE
Pas 1Sol·licitud telemàtica del 17 de juny al 2 de juliol 2024Sol·licitud telemàtica del 13 al 17 de setembre
Pas 2Comprova adjudicació l’10 de juliol Comprova adjudicació el 20 de setembre
Pas 3Pagament i formalizacion de l’10 al 22 de juliolPagament i formalització des del 20 de setembre fins 2 d’octubre

INFORMACIÓ GENERAL

L’edat mínima per a estudiar en l’EOI és de 14 anys en el cas de francés i alemany i de 16 anys en anglés i valencià.

El primer curs d’iniciació a l’EOI es denomina 1A2. A la nostra escola pots estudiar francés i alemany fins al 2B1, anglés fins al 2C2. En el cas de valencià oferim els nivells C1, 1C2 i 2C2. El C1 de valencià es realitza en un únic curs.

El títol de Batxillerat i les Proves Homologades d’A2 permeten matricular-se directament en 1B1 o 2A2. Si has cursat el Batxillerat en el programa d’ensenyament en valencià, pots matricular-te directament en el C1 de valencià. Existeixen altres titulacions reconegudes que et permeten accedir al nivell que et corresponga. Consulta totes les titulacions i certificats reconeguts en el document Equivalències de titulacions.

Si t’has presentat a una PROVA PUC, tan si eres APTE o NO APTE, tin en compte les condicions de promoció i matrícula (enllaç).

Si tens coneixements de l’idioma però cap títol reconegut, pots fer una prova de nivell (a partir d’ara Test de Classificació) per a accedir al curs més adequat. Inscriu-te ací a les proves de nivell (enllaç) que tindran lloc a finals de juny.

Revisa les taxes de matrícula. L’alumnat que mai ha estudiat ni s’ha examinat en una EOI de la Comunitat Valenciana haurà d’abonar la taxa de matrícula + la taxa d’obertura d’expedient. Existeixen també bonificacions en les taxes.

Si necessites una adaptació d’aprenentatge, sol·licita-la en el moment de formalitzar la matrícula.

MATRÍCULA EN TRES PASSOS

PAS 1

Primer període: del 17 de juny al 2 de juliol

TOT L’ALUMNAT: nou, oficial o PIALP que desitge estudiar en l’EOI haurà de realitzar tot el procés telemàtic d’admissió. Abans de sol·licitar la vacant assegura’t de tenir els requisits d’accés.

La sol·licitud de vacants es realitza des de l‘assistent telemàtic de GVA que s‘obrirà a les 12h. És necessari crear una contrasenya per poder sol·licitar una vacant que hauràs de guardar molt bé. També ho pots fer en la secretaria del centre de manera presencial. Mira el TUTORIAL-ajuda ací.

PAS 2

Comprova l’adjudicació el dia 10 de juliol.

‼️ Només després de comprovar l’adjudicació en l’assistent el 10 de juliol, pots procedir a efectuar el pagament de la taxa en l’assistent tenint en compte que tot l’alumnat nou que mai ha fet cap prova PUC ni ha estudiat en una EOI de la Comunitat Valenciana, haurà de pagar també la taxa d’obertura d’expedient (23,39€) +matrícula del curs. MANUAL AJUDA COMPROVAR I GENERAR TAXA

PAS 3

Formalització de la matrícula del 10 al 22 de juliol.

‼️ És el moment de fer arribar la documentació i els justificants de les taxes a la secretaria del centre de manera presencial o telemàtica. Estaràs correctament matriculat/da quan se t’entregue el resguard de matrícula per part de la secretaria de l’EOI.

CALENDARI DE MATRÍCULA DE SETEMBRE

De l’1 al 8 de setembre es matricularan aquelles persones que van tindre una incidència en l’assistent d’admissió o en la formalització i les que van quedar en llista d’espera en l’adjudicació de l’10 de juliol. Contacteu amb nosaltres per matricular-vos.

El segon període extraordinari de matrícula serà del 13 al 17 de setembre. Adjudicació de vacants el 20 de setembre. A partir d‘octubre s’ofertaran les últimes vacants.

Si necessites ajuda amb el procés o tens qualsevol pregunta, no dubtes a cridar-nos o vindre a la secretaria. Som ací per a ajudar-vos.

☎️ 96 183 27 90 ✉️ 46031325.secretaria@edu.gva.es