TAXES ACADÈMIQUES

Fins al 31 d'agost s'aplicarà a totes les taxes s'aplicarà una reducció del 10% segons el Decret Ley 2/2022