PROMOCIÓ I MATRÍCULA

MATRÍCULA ALUMNAT NOU i ALUMNAT LLIURE AMB PROVA PUC

L'alumnat nou que desitge començar per 1A2 d'un idioma no necessita cap requisit ni certificat. Si es tenen coneixements de l'idioma i es vol començar per un nivell que no siga el 1A2, s'hauran d'acreditar mitjançant un certificat reconegut en la resolució o si no es disposa d'un, s'haurà de fer un test de classificació per accedir al nivell corresponent.

Si t'has presentat a una prova PUC enguany, i no has arribat al 65% APTE, pots matricular-te del següent curs del nivell al que t'has presentat si tens una mitjana de 60% i un mínim de 50% en cada activitat de llengua. Aquesta situació serà considerada com a un test de classificació.

Si has obtingut un 50% almenys en 3 activitats de llengua, podràs matricular-te en el últim curs del nivell del qual t'has examinat. Tindrà consideració de test de classificació.

Requisits d'accés

PROMOCIÓ I MATRÍCULA ALUMNAT OFICIAL

Es considera "alumnat oficial" a tot aquell alumnat que ha estudiat en una Escola Oficial d'Idiomes de la Comunitat Valenciana durant el curs 2023/24.
L'alumnat oficial també ha de sol·licitar vacant en el procés ordinari d'admissió o en l'extraordinari de setembre mitjançant l'assistent telemàtic.

L'alumnat oficial es considerarà "Apte" en els cursos no conduents a certificació, quan haja adquirit les competències requerides en la programació amb:

  • un mínim del 50% en cadascuna de les activitats de llengua,
  • i una nota global del 60% i un 65% en 2A2

Si vas estudiar en una altra EOI de la Comunitat Valenciana el curs passat o en cursos posteriors al 2018 no cal que aportes certificat de notes, si no és així hauràs d'aportar un certificat acadèmic de notes. Prepara la documentació per a la fase de formalització de la matrícula.

PROMOCIÓ DEL CURS  DE L'ALUMNAT QUE S'HA PRESENTAT A PROVES PUC

Segons la Resolució de matrícula del 17 de maig de 2024 per la qual s'estableix el calendari i el procés d'admissió i matrícula per al curs acadèmic 2024-2025 en les escoles oficials d'idiomes:

L'alumnat que s'haja presentat a una Prova de Certificació, podrà promocionar amb una nota mínima de 50% en cada una de les activitats de llengua i una mitjana de 60%. Esta promoció tindrà la consideració de test de classificació i no produirà efectes per a l'obtenció del certificat corresponent.

Necessites ajuda amb el procés? Contacta amb nosaltres al 46031325.secretaria@edu.gva.es o al telèfon 96 183 27 90